Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Tournée Minérale: Deelnemers drinken nog steeds minder alcohol

Tournée Minérale: Deelnemers drinken nog steeds minder alcohol

Tournée Minérale was begin dit jaar een overdonderend succes: meer dan 120.000 Belgen dronken een maand lang geen alcohol. Uit een onderzoek van de UGent blijkt nu dat de deelnemers een half jaar na datum hun alcoholgewoontes nog steeds aangepast hebben. VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker, de organisatoren van de campagne, kijken dan ook enthousiast uit naar de tweede editie. De aanloop naar februari 2018 is alvast ingezet met de lancering van de vernieuwde website met enkele nieuwigheden, zoals de Challenge a Friend-module.

Van 10 naar 8 glazen per week

De Universiteit Gent heeft de deelnemers van Tournée Minérale drie keer bevraagd: bij de start, aan het einde van de alcoholvrije maand en een half jaar nadien. 15.257 mensen beantwoordden zowel de eerste als de laatste enquête. Het resultaat is opmerkelijk: vóór de actie dronk deze groep gemiddeld 10 glazen alcohol per week. Een half jaar nadien zijn dat er nog 8. Uit de eerdere bevraging bleek al dat de meeste deelnemers zich tijdens de alcoholvrije maand beter in hun vel gevoeld hadden. Die positieve effecten willen ze duidelijk niet zomaar opgeven: ze vinden het de moeite waard om zes maanden later nog steeds anders met alcohol om te gaan.

“Bij de controlegroep, die niet meegedaan heeft aan de alcoholvrije maand, zien we die daling niet. Het ligt dus niet aan de eindejaarsrecepties van januari,” lacht Marijs Geirnaert, directeur van VAD. “De deelnemers zijn door hun positieve ervaringen met Tournée Minérale minder gaan drinken. Daardoor zitten ze nu vaker onder onze richtlijn voor alcoholgebruik. Die raadt onder andere aan om niet meer dan 10 standaardglazen per week te drinken [1]. Wie deelnam aan Tournée Minérale, heeft daar blijkbaar minder moeite mee dan voordien.”

“De deelnemers zijn door hun positieve ervaringen met Tournée Minérale minder gaan drinken. Daardoor zitten ze nu vaker onder onze richtlijn voor alcoholgebruik.”

Marijs Geirnaert, directeur van VAD

Minder uit gewoonte drinken

De deelnemers kregen, zowel in de eerste als in de laatste enquête, ook een aantal stellingen voorgelegd. Uit hun antwoorden blijkt dat hun houding ten opzichte van alcohol gewijzigd is. De deelnemers grijpen minder uit gewoonte naar alcohol, bijvoorbeeld tijdens het koken of voor de tv. Veel deelnemers verklaren ook dat ze door hun deelname bewuster met alcohol zijn beginnen omgaan, en dat ze gemakkelijker alcohol kunnen weigeren als het hen aangeboden wordt.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De eerste editie van Tournée Minérale was een onverhoopt succes. Uit de onderzoeksresultaten blijkt nu dat de campagne ook op langere termijn vruchten afwerpt. Reden genoeg om weer een Tournée Minérale te houden. De actie past in de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse overheid voor de preventie van verslaving en het bijhorend actieplan. Als we de alcoholconsumptie verlagen, kunnen we voor gezondheidswinst zorgen.”

“Als we de alcoholconsumptie verlagen, kunnen we voor gezondheidswinst zorgen.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ook tweede keer deelnemen heeft zin

De resultaten van UGent tonen aan dat de campagne werkt. Ze levert gezondheidswinst op (want de deelnemers drinken op zijn minst een lange tijd minder), en ze sensibiliseert. Wie meedoet, denkt na over zijn alcoholgebruik en gaat ermee aan de slag. Maar oude gewoonten zijn taai en kunnen na verloop van tijd terug de bovenhand krijgen. Door (opnieuw) mee te doen met Tournée Minérale geef je je lichaam een alcoholpauze, werk je aan je gezondheid en (voor wie een tweede keer meedoet) versterk je de gezonde gewoontes die je na de vorige editie geïnstalleerd hebt.

“Overmatig alcohol gebruiken is en blijft ongezond,” vertelt dr. Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker. “Het heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam. Alcoholgebruik hangt dan ook samen met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen, waaronder acht verschillende types kanker [2]. Te weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Ook dat is iets waar we met deze campagne op inzetten.”

“Te weinig mensen beseffen dat alcoholgebruik samenhangt met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen, waaronder acht verschillende types kanker. Ook dat is iets waar we met deze campagne op inzetten.”

dr. Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker.

Daag vrienden uit en organiseer zelf een Tournée Minérale-event

De tweede editie gaat gepaard met een aantal nieuwigheden, die allemaal terug te vinden zijn op de opgefriste Tournée Minérale-website. Net als vorige keer kan iedereen die meedoet zich registreren, als individu of als lid van een team. Nieuw is dat je nu ook een vriend, familielid of collega kan uitdagen om mee te doen. Om hem of haar extra te motiveren, kan je beloven een som te storten als je vriend de hele maand volhoudt. Het ingezamelde geld wordt door Stichting tegen Kanker ingezet voor kankeronderzoek.

Een andere nieuwigheid is gericht op iedereen die iets organiseert in het kader van Tournée Minérale. Een horeca-zaak die nieuwe mocktails op zijn drankkaart zet, een gemeente die een alcoholvrije receptie organiseert of een vereniging die een mocktailworkshop aanbiedt: bij de vorige editie gebeurde het ook allemaal, maar Stichting tegen Kanker en VAD/De Druglijn willen deze initiatieven nu extra ondersteunen. Op de website vind je heel wat inspiratie, en alle nodige afbeeldingen en logo’s om je initiatief een Tournée Minérale-look te geven. Er werd ook een kalender op de website geplaatst, waar iedereen dergelijke initiatieven in kan melden. Deelnemers die op zoek zijn naar alcoholvrije activiteiten, vinden zo alle mogelijkheden in één overzicht. Want het motto van Tournée Minérale luidt nog steeds: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.

[1] De volledige richtlijn luidt:

  • Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week.
  • Wil je geen risico lopen, dan drink je beter geen alcohol. Als je wel alcohol drinkt, spreid je dit gebruik best over meerdere dagen in de week en drink je een aantal dagen niet.
  • Deze richtlijn is bedoeld voor mannen en vrouwen boven de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar drinken best geen alcohol.

[2] Alcohol doet het risico op verschillende kankers toenemen: mond- en keelholte; strottenhoofd, slokdarm, lever, maag, borst (bij vrouwen) en dikke darm en endeldarm (bij mannen).