Skip to main content

Factsheet Nieuwe Psychoactieve Stoffen

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van NPS (o.a. GHB, ketamine) in Vlaanderen en België. In deze fiche bespreken we achtereenvolgens:
  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • sterftecijfers;
  • de hulpvraag bij gebruikers;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens van politie en justitie;
  • de beschikbaarheid en kwaliteit.
Het document ‘achtergrond bij de factsheets‘ geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers.