Skip to main content
Deze factsheets bundelen de cijfers over middelengebruik, per middel en per thema. Ze vatten de voornaamste en meest recente informatie overzichtelijk samen. De gegevens worden jaarlijks geüpdatet. Er is ook een factsheet die de cijfers over hulpverlening in Vlaanderen bundelt. Ze bevatten onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
  • Gebruik door algemene bevolking, scholieren, studenten, uitgaanders, gedetineerden, ervaren gebruikers en probleemgebruikers
  • Combigebruik
  • Beschikbaarheid, prijs en zuiverheid, verkoop, uitgaven
  • Ziekte en mortaliteit
  • Rijden onder invloed en verkeersongevallen
  • Inbeslagnames, geverbaliseerde druggebruikers en misdrijven