Skip to main content

Factsheet opioïden

  | Factsheet · Heroïne
Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van het opiaatgebruik in Vlaanderen en België. In deze factsheet bespreken we achtereenvolgens:
  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • combidruggebruik;
  • injecterend gebruik;
  • ziekte- en sterftecijfers;
  • de hulpvraag bij opiaatgebruikers;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens over politie en justitie;
  • de beschikbaarheid en kwaliteit van heroïne.
Het document ‘achtergrond bij de factsheets‘ geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers.