Skip to main content

Factsheet trends cannabis

  | Factsheet · Cannabis
Uit verschillende databanken en onderzoeken, verzamelden we de belangrijkste trends in cijfergegevens over cannabis in Vlaanderen en België de afgelopen 20 tot 50 jaar. De tijdsperiode waarbinnen trends worden bekeken is niet altijd dezelfde omdat per databron de jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, verschillen. We bespreken achtereenvolgens:
  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • de hulpvraag bij gebruikers van cannabis;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens van politie en justitie;
  • de beschikbaarheid, de prijs en sterkte van cannabis.