Skip to main content

Dossier Cannabis

  | Dossier · Cannabis
Cannabis – het meest gebruikte illegale product – stond de voorbije jaren regelmatig in de belangstelling, zowel in de media als in de politiek. Dit dossier geeft een overzicht van de wetenschappelijke bevindingen, anno 2018.  De meest recente cijfergegevens over cannabis en een synthese van de belangrijkste actuele aspecten van cannabis vind je in de gerelateerde materialen of op de themapagina cannabis.