Skip to main content

Flowchart jeugdwerk: alcohol en drugs in jullie groep

Ontdek jullie ware identiteit! Bespreek in de jeugdbeweging of het jeugdhuis de ja-nee-vragen over het gebruik van alcohol en drugs. Zo kom je uit bij een dier dat symbool staat voor hoe jullie groep zich gedraagt. Je kan vervolgens het materiaal op maat van jullie dier gebruiken om te werken rond alcohol en drugs in jullie groep.