Skip to main content

Juridische handvatten voor de school

Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van het wettelijk kader. Dit naslagwerk bundelt alle informatie over de relevante wetgeving, burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zwijgplicht, zwijgrecht, de school als privaat domein, drugcontroles, … Je vindt er ook specifieke informatie over orde- en tuchtmaatregelen in het deeltijds onderwijs, de grenzen van begeleidingscontracten, communicatie van en naar de werkgever van de leerling, … Dit naslagwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren.