Skip to main content

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en drugs in het jeugdwerk

  | Dossier · Jeugdwerk · Justitie
Jeugdwerkers, jeugdleiders, jeugdhuismedewerkers, organisatoren van fuiven, … komen voortdurend in contact met jongeren en hun vrije tijd. Middelengebruik kan daar deel van uitmaken. Het is niet altijd eenvoudig daarmee om te gaan, zeker niet als er juridische consequenties zijn. Deze publicatie brengt juridische topics in kaart en biedt een antwoord op de meest gestelde vragen.