Skip to main content

Maat in de shit voor het onderwijs

‘Maat in de shit’ is een lespakket om met leerlingen tweede graad secundair onderwijs te werken rond cannabis. Ontdek hier hoe dit educatief pakket aansluit bij de eindtermen. De invalshoek ‘vriendschap en relaties’ maakt het mogelijk een brug te slaan tussen werken rond de cannabisthematiek enerzijds en een bredere aanpak, gericht op het ondersteunen van normen en vaardigheden anderzijds. De lerarenhandleiding ‘Maat in de shit’ bevat tal van methodieken rond communicatievaardigheden en beschermende sociale normen. Het pakket bestaat uit een leerkrachtenhandleiding, een leerlingenbrochure en een flyer. Kijk voor brochures, flyers en bladwijzers bij ‘Gerelateerde materialen’. Het lespakket draagt het WAT WAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie.