Skip to main content

Mijn netwerk en middelengebruik

‘Mijn netwerk en middelengebruik’ is een methodiek om 1 op 1 met jongeren in gesprek te gaan over alcohol en andere drugs. Samen met de jongere ga je bekijken welke plaats middelengebruik in zijn netwerk inneemt, en op wie hij een beroep kan doen om hem te ondersteunen bij het minderen of stoppen met middelengebruik.