Skip to main content
Nognito is een verzamelbundel van zes interactieve en speelse gespreksmethodieken over alcohol, voor de derde graad lager en eerste graad secundair onderwijs. Deze gesprekken maken het thema alcohol bespreekbaar in de klas, en stimuleren leerlingen om erover na te denken. Het is een aan de leeftijd aangepaste methodiek, die leerlingen realistische situaties voorschotelt via interactie en spel. Nognito heeft als doel de leerlingen te bevestigen in de overtuiging dat niet drinken op hun leeftijd de gezondste keuze is, en dat ze het eerste gebruik van alcohol best zo lang mogelijk uitstellen. Ontdek hier hoe dit educatief pakket aansluit bij de eindtermen.

Handleiding

Al het nodige om Nognito in de klas te brengen, is terug te vinden op het online platform nognito.be . Ook onderstaande handleidingen zijn daar terug te vinden. Maar wie snel op zoek is naar alle informatie, kan via onderstaande links rechtstreeks naar de handleiding:

How to-video

Deze video geeft op een kwartier tijd het overzicht van hoe Nognito werkt. Om effectief met methodieken van Nognito aan de slag te gaan, blijft het wel aan te raden ook de handleiding erbij te nemen.