Skip to main content

Plukboek HerstelAcademie: herstel van alcohol, drugs, gokken of gamen

Dit plukboek werd ontwikkeld voor en door de HerstelAcademies, maar is ook bruikbaar in andere settings om op een laagdrempelige manier met groepen te werken rond het herstel van alcohol, illegale drugs, gokken of gamen. Het plukboek kwam tot stand door een samenwerking tussen VAD, de HerstelAcademies en Psyche.

Een aanpak op maat: haal uit het plukboek wat voor jou en je groep relevant is

Uit dit interactief plukboek haal je de dingen die voor jou als trainer relevant zijn. Je hoeft dit document dus niet van A tot Z door te nemen. Daarom is dit plukboek vormgegeven als een handige interactieve pdf waarin je snel kan doorklikken naar de informatie of methodieken die jij zoekt. Download hiernaast het plukboek als geheel of download de afzonderlijke delen apart. Het plukboek bestaat uit vijf onderdelen met telkens bijbehorende methodieken:
  • Het eerste deel gaat in op het belang van een veilige groeps- en leeromgeving en hoe je hierop kan inzetten. Zaken als onthaal, kennismaking, een afsprakenkader en omgaan met uitdagende situaties worden behandeld.
  • Het tweede deel focust op de herstelvisie, herstelverhalen, ervaringen, motivatie en veranderdoelen. In het derde deel wordt aandacht besteed aan problemen ervaren met alcohol, drugs, gokken of gamen. We gaan in op wat verslaving kan betekenen, op triggers en hoe je daarmee kan omgaan.
  • Het vierde deel staat stil bij kracht- en steunbronnen om te herstellen van problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen.
  • In het vijfde deel wordt ingezet op het bestendigen van (zelf)vertrouwen in de mogelijkheden tot herstel naar eigen regie.

Meer weten over de HerstelAcademie?

Een HerstelAcademie voorziet een open en laagdrempelig cursusaanbod rond verschillende aspecten van mentaal welzijn. De kortlopende cursussen worden begeleid door een professional en een ervaringswerker, waarbij de nadruk ligt op samen leren. Deze cursussen staan open voor mensen die uitdagingen ervaren maar vaak ook voor naasten, steunfiguren, professionals en geïnteresseerden. Je kan meer te weten komen over de HerstelAcademies en hun regionaal aanbod via www.herstelacademie.be.