Skip to main content

Basismateriaal voor terugvalpreventie bij problemen met middelengebruik, gamen of gokken

Terugvalpreventie is een basisstrategie in de hulpverlening bij problemen met middelengebruik, gamen of gokken. Veranderen van gedrag vraagt veel inspanningen, en terugval hoort bij het veranderproces. Dit basismateriaal biedt een aantal concrete werkinstrumenten aan die in de verslavingszorg al ruime tijd gebruikt en positief geëvalueerd worden. De interventies zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, en gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om abstinentie of verminderd gebruik te behouden, en het risico op terugval te beperken. Het materiaal werd in 2022 geüpdatet, en kreeg daarbij twee extra methodieken. Om de samenhang te duiden, zijn de methodieken ingedeeld volgens de essentiële onderdelen van terugvalpreventie. Bij elke onderdeel vind je één of meerdere methodieken.
  1. Veranderdoel bevestigen en concretiseren
  2. Psycho-educatie over het terugvalproces
  3. Inventariseren en analyseren van hogerisicosituaties
  4. Cognitief herstructureren
  5. Aanleren van copingvaardigheden
  6. Noodmaatregelen
  7. Leefstijlinterventies
Bij elke methodiek wordt in het kort de doelstelling beschreven, de werkwijze en enkele aandachtspunten en tips bij het gebruik ervan. Je vindt er ook telkens materiaal voor de cliënt, bijvoorbeeld een werkblad of een vragenlijst. Deze terugvalpreventie-interventies kunnen op zichzelf staan, maar zijn vaak ingebed binnen een breder behandelingsaanbod.

Online cursus ‘Motiverende gespreksvoering’

We raden aan om bij de methodieken in dit materiaal een motiverende gespreksstijl in te zetten. Je kan met de principes van Motiverende Gespreksvoering kennismaken via een online cursus. Je kan deze cursus volgen op het VAD-vormingsplatform. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.