Skip to main content

Voorschrijven van benzodiazepines aan illegaledruggebruikers

Richtlijnen voor het voorschrijven van benzodiazepines en de aanpak van benzodiazepine-misbruik bij mensen met een verslaving. Met deze richtlijnen richten we ons naar clinici, meer bepaald huisartsen, psychiaters en verslavingsartsen werkzaam binnen ambulante en/of residentiële settings, die in hun praktijk te maken hebben met de behandeling van personen met een verslaving aan illegale drugs. Deze richtlijnen willen een nuttige en praktische leidraad bieden bij het voorschrijven van benzodiazepines en de aanpak van benzodiazepine-misbruik/afhankelijkheid bij mensen met een verslaving aan één of meerdere illegale drugs. Daarnaast beogen we ook een overzicht te geven van de beschikbare evidentie over de  aanpak van benzodiazepine misbruik/afhankelijkheid bij gebruikers van illegale drugs en ook de hiaten te identificeren die er bestaan over dit onderwerp.