Skip to main content

Werk en wiet werkt niet – bureau

  | Affiche · Cannabis · Werk · Volwassenen
Een affiche die de gevolgen van cannabisgebruik voor de veiligheid en het werkgedrag van werknemers en hun omgeving illustreert. Cannabis is, in de werkcontext, de meest gebruikte illegale drugs. Deze affiche, A2-formaat, maakt cannabisgebruik zichtbaar en bespreekbaar op het werk. Het illustreert de gevolgen van het gebruik voor de veiligheid en het werkgedrag van werknemers en hun omgeving. Globaal gesteld maakt een cannabisroes het moeilijker om zich te concentreren, logisch na te denken en iets te onthouden. Cannabisgebruik verstoort de cognitieve functies op verscheidene niveaus, van het geheugen en de aandacht tot meer uitvoerende cognitieve functies zoals het concentratievermogen, het vermogen om te plannen, organiseren, problemen op te lossen, beslissingen te nemen, te onthouden en emoties en gedrag te controleren. Cannabisgebruik beïnvloedt ook de vaardigheden die nodig zijn voor het besturen van een voertuig. Er is ook nog een andere versie (boot) van deze affiche beschikbaar. Je vindt deze bij de gerelateerde materialen.