Skip to main content
Qado is dè referentie(site) voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk. Ze biedt achtergrondinformatie, juridische informatie en houvast bij het opzetten van een alcohol- en drugbeleid voor een organisatie.