Skip to main content

Evaluatieonderzoek

Evalueren is een essentieel deel van kwaliteitsvolle preventie. Want tenslotte vragen we organisaties om een inspanning te doen om preventieve interventies op te zetten, om iets te voorkomen waarvan nog niet eens zeker is of het zich zal voordoen. Daarenboven zijn effecten ook zelden detecteerbaar op niveau van de organisatie, maar enkel op bevolkingsniveau. VAD evalueert op effecten van preventie, maar ook op proces van implementatie.

Effecten

Bij een effectiviteitsevaluatie streven we in de mate van het mogelijke naar de hoogst haalbare onderzoeksopzet met pre- en postmeting en controlegroep. Enkel op die manier kunnen we uitmaken of de gemeten effecten specifiek te wijten zijn aan de interventie. In de mate van het mogelijke wordt gemeten op gedragsindicatoren. Op korte termijn is dat echter vaak niet haalbaar. Dan worden de determinanten van dat gedrag gemeten. Denk aan normen, kennis, attitude, eigen-effectiviteit, etc. VAD probeert sinds 2015 elk jaar een specifieke preventieve interventie op deze manier te evalueren.

Processen

Daarnaast is ook de procesmatige evaluatie belangrijk. Hierbij evalueren we of de interventie aansluit bij de leefwereld van de uiteindelijke doelgroep, de gebruikservaring van de intermediair, de kwaliteit van de trainingen, gebruiksvriendelijkheid van materialen, etc. Dit soort evaluaties gebeurt vooral tijdens pilootfases van interventies. Ook campagnes in de media worden vaak procesmatig geëvalueerd.