Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Alcohol en de wet: mag een zestienjarige mojito-ijs kopen?

Alcohol en de wet: mag een zestienjarige mojito-ijs kopen?

Ongetwijfeld kreeg je als preventiewerker, hulpverlener of onderzoeker al vragen over de alcoholwetgeving. Deze informatie zit verspreid bij verschillende overheden (accijnzen, mobiliteit, volksgezondheid, …) waardoor het niet eenvoudig is om daarin je weg te vinden. VAD pluisde de wetteksten uit en bundelt voortaan alle info over de alcoholwetgeving. Drie overzichtelijke, aanklikbare pdf-documenten geven antwoorden op concrete vragen over (1) alcohol, de beschikbaarheid en de prijs, (2) alcoholmarketing en de etikettering van alcohol en (3) rijden onder invloed.

© Photo by junjie xu from Pexels

Vanaf welke leeftijd mag er aan jongeren alcohol gegeven worden?

Het is verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Sterkedrank mag niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan -18-jarigen. De wetgeving is dezelfde voor zaken waar alcohol wordt geschonken (cafés, bars, restaurants) als voor zaken waar alcohol wordt verkocht om mee te nemen (winkels, supermarkt, drankautomaat).

In de meeste Europese landen is de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol 18 jaar. Kijk hier voor een overzicht van de leeftijdgrenzen voor alcoholgebruik in Europese landen.

Wat is sterkedrank?

Sterkedranken zijn gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten en die meer dan 1,2 % vol alcohol bevatten (bv. whisky, rum, gin, wodka, jenever). Producten die gedistilleerde dranken bevatten, behoren ook tot de categorie sterkedrank (bv. alcopops, mixdranken en cocktails). Let wel, niet alle alcopops zijn sterkedranken. Soms wordt de alcohol in die dranken verkregen door de vergisting van vruchtensappen. Ze horen dan tot de sterkedranken als ze sterker zijn dan 22 % vol.

Is mojito-ijs sterkedrank of gewoon een ijsje?

Als aan een ander product sterkedrank wordt toegevoegd, bv. rum aan roomijs, dan wordt dat product beschouwd als een sterkedrank. Dit betekent dat bv. ijs op basis van sterkedrank niet verkocht of aangeboden mag worden aan -18-jarigen. Aan de supermarktkassa kan dan ook gevraagd worden naar een leeftijdsbewijs als je die producten wil kopen.

© Photo by Maurício Mascaro from Pexels

Welke alcoholische dranken mogen geschonken worden op fuiven van het jeugdhuis?

Op plaatsen waar hoofdzakelijk minderjarigen samenkomen mag geen sterkedrank aangeboden of verkocht worden, ook niet gratis. Zo kunnen jeugdhuizen bijvoorbeeld geen (permanente) vergunning bekomen voor het schenken van sterkedrank in het jeugdhuis. Dit geldt ook voor fuiven en gelegenheidsevenementen in het jeugdhuis. Voor fuiven en gelegenheidsevenementen die niet in het jeugdhuis doorgaan kan de gemeente eventueel anders beslissen.

Ben je strafbaar als je bier doorgeeft aan een vriend die nog geen zestien jaar is?

Een persoon die alcohol verkoopt, serveert of aanbiedt kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de minimum leeftijdsgrenzen voor het verkopen, serveren of aanbieden van alcohol niet gerespecteerd worden. Als je bier aanbiedt aan je vriend of vriendin die nog geen zestien is, kan je dus aansprakelijk worden gesteld. De wet verbiedt niet het drinken maar wel het verstrekken van alcohol. Vandaar dat van elke persoon, die alcoholische dranken wil kopen of nuttigen, een leeftijdsbewijs mag gevraagd worden. De Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid controleert in cafés, winkels en tijdens festivals en fuiven of de wet wordt nageleefd. Bij een overtreding wordt een proces-verbaal opgesteld. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk moet een boete betaald worden die kan oplopen tot 6.000 euro.

Kan je je rijbewijs kwijtraken als je op de fiets onder invloed rijdt?

Rijden met de wagen, met de motorfiets of brommer of met de fiets is strafbaar vanaf een bloedalcoholconcentratie van 0,5 promille. Wanneer de overtreding in verband met alcohol begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is (bv. fiets of bromfiets A) dan is de rechter niet meer verplicht om het rijbewijs te laten inleveren.

Op deze en nog meer andere vragen vind je het antwoord in de reeks infofiches ‘Wat zegt de wet over alcohol?’. Heb je nog een vraag die niet werd beantwoord in de infofiches? Laat het weten dan kunnen we jouw vraag toevoegen bij een volgende update.

 

Materiaal
Alcoholwetgeving België
Wat zegt de wet over alcohol, de beschikbaarheid, de prijs, alcoholmarketing, de etikettering van alcohol en het rijden onder invloed?