Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Bevraging: hoe pakken we gokken in sportclubs lokaal best aan?

Bevraging: hoe pakken we gokken in sportclubs lokaal best aan?

Ontdek de 119 sportclubs, sportfederaties en -koepels, en steden en gemeenten die het charter over sportweddenschappen ondertekenden

In september vorig jaar lanceerde VAD/De Druglijn, in samenwerking met heel wat instanties uit de sportsector, de campagne ‘Vergok je sportplezier niet’. Die riep sportclubs en andere lokale belanghebbenden op om een charter te ondertekenen. Daarmee toonden ze dat ze hun clubleden willen beschermen tegen de risico’s van het gokken op sportwedstrijden. Zo ontstond er ook een lijst van gemotiveerde lokale sleutelfiguren. VAD maakt dit voorjaar gebruik van die buitenkans om nieuwe input te verzamelen. 119 sportclubs, sportfederaties, sportkoepels en sportfunctionarissen ondertekenden het charter. Nu krijgen zij de kans om ons te vertellen hoe ze al met het thema gokken in aanraking kwamen, en hoe ze ondersteund kunnen worden om preventief aan de slag te gaan.

De campagne ‘Vergok je sportplezier niet’ was een samenwerking van VAD/De Druglijn en de sportsector. Sport Vlaanderen, Gezond Sporten, de Vlaamse Sportfederatie, het Centrum Ethiek in de Sport, Cycling Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse Hockey Liga en Tennis Vlaanderen werkten de campagne samen uit. Ontdek in dit artikel alles over de campagne.

Tienmaal meer risicovol gokken in sportclubs: dat pakken we aan!

Onderzoek toont een verband tussen lid zijn van een sportclub en het risico op gokproblemen. Door sponsoring en door de link met sportweddenschappen is het thema aanwezig in de sportclubs, waardoor ook gokken en gokproblemen vaker voorkomen onder clubleden. Daarom is het Charter ‘Vergok je sportplezier niet’ expliciet gericht naar de lokale sportclubs, of naar intermediairs die met de sportclubs in contact komen.

Wie het charter ondertekende, verklaarde zich akkoord met deze strategie:

  • We beschermen jongeren en jongvolwassenen door ervoor te zorgen dat zij zo weinig mogelijk in contact komen met gokken.
  • Veel sportclubleden denken onterecht dat ze het verloop van een wedstrijd goed kunnen voorspellen. Die misperceptie verlaagt de drempel tot het deelnemen aan sportweddenschappen, en mag dus niet versterkt worden.
  • We doorbreken het taboe en maken gokproblemen bespreekbaar zonder te oordelen.
  • We waken erover dat sportclubleden die problemen ervaren door deelname aan sportweddenschappen, geholpen en ondersteund worden.

Het volledige charter kan nog steeds gelezen en ondertekend worden op de campagnewebsite vergokjesportplezierniet.be .

Luisteren naar de lokale sportsector

Dat 119 instanties deze aanpak onderschreven, is op zich al waardevol. Elke ondertekenaar ontving ook campagnemateriaal en een eenvoudig document met 5 tips over hoe je als sportclub preventief aan de slag gaat rond sportweddenschappen.

Maar het mag niet bij goede voornemens blijven, en VAD wil weten wat de meest haalbare volgende stappen zijn. Hoe kunnen we de sportsector ondersteunen om preventief aan de slag te gaan? Om dat te weten te komen, organiseren we nu twee bevragingen. Deels via online enquêtes en deels via telefoongesprekken.

De 81 sportclubs die het charter ondertekenden, krijgen onder andere vragen over hoe zij als club in aanraking komen met het thema gokken, welke maatregelen ze al namen, en welke ondersteuning hen kan helpen om verdere maatregelen te nemen. De andere lokale sleutelfiguren, zoals de sportfunctionarissen, krijgen andere vragen. Van hen willen we vooral weten welke rol de stad of gemeente kan opnemen in de preventie van gokproblemen bij hun sportclubs. Beide bevragingen gaan ook na hoe de campagne ‘Vergok je sportplezier niet’ onthaald werd, en welke materialen on- en offline effectief ingezet werden door de intermediairs.

De resultaten van deze bevraging zullen mee bepalen welke volgende stappen VAD onderneemt rond gokken in de sportclubs.

Dit zijn de 119 ondertekenaars van het Charter Sportweddenschappen

Tussen september 2022 en februari 2023 ondertekenden 119 organisaties het charter. 81 van de ondertekenaars waren sportclubbestuurders, de rest waren personen uit federaties, koepels en lokale sportinstanties. De sportclubs uit de lijst komen uit alle mogelijke sporttakken, maar de voetbalclubs zijn met 28 ondertekenaars de grootste groep.

Wat volgt is de volledige lijst van ondertekenaars op dit moment. De lokale ondertekenaars werden opgesplitst per provincie.

Landelijke organisaties

Brussel

Vlaams-Brabant

Antwerpen

Limburg

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Materiaal
Hoe ga je als sportclub preventief aan de slag rond sportweddenschappen?
Deze infofiche helpt sportclubs preventieve maatregelen over gokken te nemen.