Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • De impact van alcohol op gezondheid en op de samenleving

De impact van alcohol op gezondheid en op de samenleving

Eind 2015 nam VAD deel aan een studiedag van Alcohol Concern in Londen. Alcohol Concern is een kleine organisatie, een goed doel dat zich inzet om de impact van alcohol in het Verenigd Koninkrijk in te perken. Hun bekendste actie is ‘Dry January’, waar maar liefst twee miljoen Britten jaarlijks aan deelnemen.

De impact van alcohol op de samenleving

Alcohol is overal aanwezig in de samenleving. Heel wat mensen ondervinden niet direct veel nadelen van het drinkgedrag van andere mensen. Dat is helemaal anders voor mensen die werken in hulpverlenende sectoren. Meer dan de helft van de werkuren van politiemensen gaat naar alcoholgerelateerde zaken. Bijna 40% van de tijd van een ambulancier en 25% van de tijd van spoedpersoneel steekt in alcoholgerelateerde incidenten. Bovendien blijft het aantal alcoholgerelateerde cases jaar na jaar toenemen op spoeddiensten in het VK. De jobs van mensen in de hulpverleningssector komen hierdoor zwaar onder druk te staan. En de kosten voor de samenleving nemen enorme proporties aan. De kost die alcoholmisbruik jaarlijks met zich meebrengt in een middelgrote stad zoals bijvoorbeeld Lancaster zijn even groot als de kost om het plaatselijke ziekenhuis één jaar lang te laten draaien.

Het is Alcohol Concern menens om de alcoholcultuur om te buigen. Richtlijnen zijn te moeilijk en onhandig. Alcohol units zijn onduidelijk. Burgers hebben nood aan duidelijk advies over hun alcoholgebruik. En kijk, begin januari 2016 zijn de drinkrichtlijnen in het VK aangepast in de lijn van de aanbevelingen van Alcohol Concern: (1) max. 14 eenheden per week; (2) een aantal dagen alcoholvrij per week; (3) geen alcohol tijdens de zwangerschap.

Eén maand geen alcohol

Dry January is een nationale campagne in het VK die mensen uitdaagt om gedurende één maand de drank te laten staan en tegelijk geld te doneren voor een goed doel. Deze campagne is op een paar jaar tijd ontzettend populair geworden. In januari 2015 stopten meer dan 2 miljoen Britten met alcohol. Drie vierde van hen zat in de leeftijdsgroep 26 – 55 jaar. Vrouwen waren meer geneigd dan mannen om een tijdje te stoppen. De meerderheid (85%) van de deelnemers had een matig tot hoog risico op alcoholproblemen. De resultaten zijn al even spectaculair als het aantal deelnemers. Na 30 dagen zonder alcohol had …

  • 85% van de deelnemers een positief gevoel bij hun prestatie.
  • 46% van de deelnemers gewicht verloren.
  • 62% van de deelnemers meer energie.
  • 63% van de deelnemers beter geslapen.
  • 81% van de deelnemers minder geld uitgegeven.
  • 93% zin om volgend jaar opnieuw deel te nemen.

Blijvende impact

Zes maanden na de campagne werden 400 deelnemers opgebeld. De meerderheid van hen dronk ook dan nog gemiddeld minder dagen van de week, dronk gemiddeld minder glazen per keer en scoorden een stuk lager op de AUDIT.

Daarnaast werden 94 deelnemers medisch opgevolgd. Uit deze studie bleek dat het cholesterolniveau, het percentage levervet, de bloeddruk en het BMI van de deelnemers daalde.

Kortom, Alcohol Concern is erin geslaagd om de bewustwording rond alcoholgebruik bij de Britten in gang te zetten. Campagnes zoals Dry January blijken krachtige instrumenten om op korte tijd mensen inzicht te geven in hun drinkpatroon en hun drinkgedrag aan te passen. Al moeten zulke initiatieven uiteraard geflankeerd worden door andere beleidsinitiatieven, zoals duidelijke drinkadviezen, verbod op reclame, beperken van de beschikbaarheid, minimum prijzen enz.