Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Forum Verslavingsgeneeskunde: al 20 jaar de plek voor praktijkuitwisseling tussen verslavingsartsen 

Forum Verslavingsgeneeskunde: al 20 jaar de plek voor praktijkuitwisseling tussen verslavingsartsen 

Dit jaar blaast het Forum Verslavingsgeneeskunde 20 kaarsjes uit. Al die tijd is het forum een belangrijke ontmoetingsplaats voor artsen en psychiaters die actief zijn in de verslavingszorg. Het forum houdt de vinger aan de pols van alles wat er in de sector gaande is. Een terugblik.

De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst 20 jaar geleden.

Het Forum Verslavingsgeneeskunde werd opgericht in 2004, onder impuls van verslavingsartsen Dr. Annemie Vermassen, Dr. Frieda Matthys en Dr. Anne Van Duyse. Toen werd een brief verstuurd naar verschillende artsen in MSOC’s, ontwenningscentra, TG’s … In deze brief – in het lettertype Comic Sans nog wel – werden artsen uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het forum.

Forum Verslavingszorg: 20 jaar aan kennisoverdracht en visieontwikkeling

Het forum bestaat inmiddels al 20 jaar. Hoewel het gehanteerde lettertype is veranderd, blijft de doelstelling hetzelfde:

“een ontmoetingsplaats zijn voor psychiaters en artsen die actief zijn in de verslavingszorg of affiniteit hebben met dit vakgebied”

Door het gebrek aan een officiële erkenning van het statuut van verslavingsarts, is het forum relevant in de dagelijkse werkpraktijk. Kennisbevordering, uitwisseling en visieontwikkeling blijven de belangrijkste pijlers. Zo waren er tijdens de afgelopen forums vormingen over gokken en nieuwe psychoactieve stoffen. Ook kwamen onderwerpen aan bod zoals ‘het gebruik van dexamfetamine bij stimulantiamisbruik’ en richtlijnen omtrent benzodiazepines. Momenteel bekijken we samen met enkele artsen of we kunnen komen tot een standaardbehandeling bij schade als gevolg van ketaminegebruik.

Voor VAD is het Forum een onmisbare voelspriet van wat er in de praktijk gebeurt. Ook biedt het forum vanuit haar specifieke expertise aan VAD feedback op onder andere materialen, teksten en publicaties.

De huidige voorzitter van het forum is Dr. Jelissa Boiy. Samen met VAD-Teamcoördinator alcohol- en drughulpverlening  Jasper Janssens,  die de fakkel van Geert Verstuyf overnam, stelt zij de agenda op. VAD speelt hierbij voornamelijk een faciliterende rol.

Samen sterker staan in het werkveld

“Twintig jaar geleden waren er wel verslavingsartsen,  maar die vonden elkaar niet”, vertelt Dr. Jelissa Boiy. “Daardoor werkte iedereen min of meer alleen, en ook niet altijd evidence based. We zochten naar een manier om minder geïsoleerd in ons werkveld te staan en ervaringen te kunnen uitwisselen. Daaruit is het Forum voor Verslavingsgeneeskunde geboren.”

“We zochten naar een manier om minder geïsoleerd in ons werkveld te staan en ervaringen te kunnen uitwisselen.” Dr. Jelissa Boiy, voorzitter.

“In het begin kwamen we met een klein groepje samen, allemaal psychiaters en artsen die hoofdzakelijk met verslaving bezig waren. Geleidelijk aan groeide het aantal geïnteresseerden. De mond-tot-mondreclame deed hier zeker zijn werk. We werkten onder andere aan een protocol rond substitutiebehandeling en ijverden ook toen al voor de erkenning van verslavingsartsen door de overheid.”

Een nieuwe wind voor het Forum Verslavingsgeneeskunde

De laatste jaren waait er een nieuwe wind door het Forum Verslavingsgeneeskunde. “Op een bepaald moment stagneerde het aantal leden. Buiten de kerngroep kwamen er niet zoveel artsen meer bij”, vertelt dr. Jelissa Boiy.

“De coronaperiode bemoeilijkte in eerste instantie onze werking, maar heeft er later voor gezorgd dat we met het forum een tweede adem vonden. We moesten plots alles online organiseren en hebben ingezet op webinars waarin we zelf vorming gaven. Zo heeft een nieuw segment van jonge artsen de weg naar ons gevonden.”

Zelf aansluiten bij het Forum Verslavingszorg?

© VAD – Bij de laatste samenkomst bezocht het Forum gebruiksruimte GATE in Brussel

Het forum vindt drie keer per jaar plaats: twee keer digitaal via Zoom en een keer proberen we fysiek bijeen te komen. De digitale sessies vinden ‘s middags plaats  (tussen 12u en 14u), meestal op een dinsdag of donderdag. Bij de laatste fysieke bijeenkomst stond een bezoek aan de Brusselse gebruiksruimte GATE (zie foto) op de agenda, gevolgd door een nabespreking. De volgende bijeenkomst is op 22 oktober, online van 12 tot 14 uur.

Ben je een arts of psychiater die werkzaam is als verslavingsarts, of heb je als arts patiënten met een verslavingsproblematiek?   Als je graag in contact wilt komen met andere verslavingsartsen om te discussiëren over verschillende thema’s binnen dit vakgebied, dan nodigen we je van harte uit om je aan te sluiten bij ons forum.  Het forum is een open netwerk, waarbij geen engagementen vereist zijn. Neem contact op met Jasper Janssens via jasper.janssens@vad.be of 02 422 03 09 en word (vrijblijvend) lid van ons boeiende netwerk.