Skip to main content

Ontwennen van heroïne, opium en opioïde pijnstillers: alles over behandeling met methadon of buprenorfine

Dit materiaal kan je als psychosociaal hulpverlener, arts of verpleegkundige gebruiken met mensen die willen ontwennen van heroïne, opium of opioïde pijnstillers en hun naasten. Het materiaal geeft je de nodige ondersteuning om uitleg te geven over alle aspecten van een subsitutiebehandeling met methadon of buprenorfine. Om een behandeling met methadon of buprenofine vol te houden, helpt het als de cliënt het waarom en het verloop van de behandeling goed begrijpt. Dit materiaal voor psycho-educatie bestaat uit een flap-over die je kan bestellen en een bijbehorende begeleidersbundel die je helpt het gesprek voor te bereiden. Je kan de flapover en begeleidersbundel ook downloaden om al een kijkje te nemen. Aan de hand van deze flap-over bespreek je met een cliënt of naaste de verschillende aspecten van een behandeling met methadon of buprenorfine. De flapover staat tussen jullie met aan weerskanten dezelfde informatie om de gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener te onderlijnen. De flapover is een plukboek waaruit je de informatie kan halen die op dat moment relevant is voor de cliënt of naaste. De inleidende pagina’s over hoe een verslaving tot stand komt, kan je ook gebruiken met mensen die een andere middelenproblematiek hebben. Volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Algemenere info over verslaving: waarom je verslaafd wordt, waarom je blijft gebruiken, waarom stoppen zo moeilijk is en hoe je daarop kan anticiperen?
  • Werking van opioïden, waaronder buprenorfine en methadon, op niveau van het lichaam en de hersenen.
  • Behandeling met methadon of buprenorfine: verschillen tussen beide soorten medicatie, voor- en nadelen van substitutietherapie, verschillende fasen van de behandeling, praktische zaken …
  • Schadebeperking