Skip to main content

Ga de zomer in met Feest Wijzer

De zomer is in het land. Geen beter moment om feestjes, festivals en andere evenementen te organiseren. Heel wat evenementen doen er alles aan om zorg te dragen voor hun bezoekers: ze bieden een aantal diensten aan om het uitgaan zo veilig en gezond mogelijk te maken.
Feest Wijzer wil dit aanbod faciliteren met “services”. Evenementen kunnen zich hiermee onderscheiden door in te zetten op het creëren van een positief feestklimaat. Al meer dan 100 evenementen maken hiervan, met veel enthousiasme én tot groot genoegen van hun bezoekers, gebruik.

Om zichzelf een Feest Wijzer event te mogen noemen dient een fuif of lokaal festival minimum vier basisservices aan te bieden (deskundig barpersoneel, veilig vervoer promoten, oordopjes aanbieden en gezondheidsinformatie voorzien). Negen extra services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken, kunnen vrijblijvend aangeboden worden. Deze services moeten bekendgemaakt worden aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer sterpictogrammen die worden aangeboden in de vorm van infobordjes of stickers. Deze picto’s worden op de feestlocatie opgehangen waardoor het evenement duidelijk maakt dat er aandacht wordt geschonken aan het thema “gezond en veilig uitgaan”.

Het Feest Wijzer preventiepakket kan gratis bekomen worden. Hiervoor volstaat het om hier een korte implementatievragenlijst en bestelformulier in te vullen.

Op de foto: Ann Van Dorpe met de organisatoren van de Classics One Party. Zij kregen uit handen van de schepen de ondersteuningsmaatregelen die de gemeente voorziet voor de fuiforganisatoren binnen het Feest Wijzer-project.

Overpelt is een Feest Wijzer-gemeente

Ook steden en gemeenten kunnen intekenen op Feest Wijzer. Zo nemen sinds 2016 bijvoorbeeld alle Overpeltse fuiforganisatoren deel aan het project ‘Feest Wijzer’ en engageren zich zo voor een gezond en veilig fuifklimaat voor iedereen. De fuiven nemen concrete maatregelen rond overmatig drankgebruik bij jongeren,samen uit samen thuis en bescherming tegen gehoorschade.

“We werken binnen de politiezone HANO al verschillende jaren met een fuifdraaiboek, met daarin concrete afspraken met de fuiforganisatoren. Het hele fuifreglement heeft ervoor gezorgd dat fuiven in Overpelt de laatste jaren algemeen gesproken vlekkeloos kunnen verlopen.”

Schepen van jeugd Ann Van Dorpe

Met het project ‘Feest Wijzer’ wil het gemeentebestuur op de ingeslagen weg verder gaan. Feest Wijzer is een label dat fuiven kunnen verkrijgen wanneer zij sensibiliseren rond ‘gezond en veilig uitgaan’.

De genomen maatregelen worden op elke fuif aangeduid aan de hand van blauwe sterren. Het promotiemateriaal wordt aangeboden door de Jeugddienst. Om de fuiforganisatoren te ondersteunen bij de toepassing van Feest Wijzer, voorziet het gemeentebestuur verschillende maatregelen, zoals gratis oordopjes, hulp bij sensibilisatie en een gratis geluidsmeter om eventuele geluidsoverlast tegen te gaan.

Materiaal
Feest Wijzer
Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.