Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Generieke wetgeving maakt bijna alle Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) illegaal

Generieke wetgeving maakt bijna alle Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) illegaal

Op 26 september 2017 treedt in België een nieuwe wetgeving in voege die alle Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) in één keer illegaal maakt.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft, in nauwe samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), een nieuw koninklijk besluit uitgewerkt. De nieuwe wetgeving moderniseert het oude wettelijk kader van verdovende middelen en psychotrope stoffen en stemt dit af op de noden van de gezondheidszorg van vandaag.

Groepen van psychoactieve stoffen

De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige drugwet is dat op de lijst van verboden stoffen nu de groepen van psychoactieve substanties staan omschreven. Het nieuwe KB somt groepen van psychoactieve stoffen zoals (amfetamines, cathinones, tryptamines, piperazines, synthetische cannabinoïden, en fentanyl) op. Hierdoor zijn niet alleen de bestaande NPS illegaal maar meteen ook alle nieuwe drugs die nog ontwikkeld worden binnen die groepen.
Vroeger werd elk van die verboden middelen apart opgenomen in de wetgeving. Minister De Block maakt hierbij de vergelijking met auto’s. Daar waar we vroeger elk nieuw type auto van elk automerk apart moesten toevoegen aan de lijst van verboden voertuigen, zijn nu alle voertuigen op drie of vier wielen verboden.

Vergunning voor particulier bezit

Het koninklijk besluit creëert ook een wetgevend kader voor gamma-Butyrolactone (GBL) en 1,4-butanediol (1,4-BD). Deze stoffen zijn de basisgrondstof voor het aanmaken van gamma-hydroxy-boterzuur (GHB of de zogenaamde vloeibare XTC). Bij inname worden deze stoffen in het menselijk lichaam omgezet tot GHB.
Om de toegang voor particulieren fel te beperken en om zo het oneigenlijk gebruik van GBL en 1,4-BD aan te pakken, voert het nieuwe koninklijk besluit de vergunning voor particulier bezit in. Hierdoor zijn GBL en 1,4-BD enkel nog met een vergunning voor particulier bezit verkrijgbaar.

Door de aanpassingen in het KB krijgen douane, politie en justitie een wettelijke basis om inbreuken vast te stellen, inbeslagnames te doen en te vervolgen.