Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Langer gezond genieten? Minder alcohol kan daartoe bijdragen

Langer gezond genieten? Minder alcohol kan daartoe bijdragen

Nieuw visueel materiaal maakt de voordelen van minder alcohol bij oudere volwassenen bespreekbaar

Vaak wordt aangenomen dat jongeren de grootste drinkers zijn, maar uit de gezondheidsenquête (2018) blijkt dat 55-plussers vaker alcohol drinken dan jongere leeftijdsgroepen. Met een op de zes Vlamingen tussen 55 en 75 jaar die dagelijks drinkt, zijn ze de grootste groep dagelijkse drinkers. Bovendien neemt met de leeftijd ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Zorg dragen voor zichzelf is dan ook de sleutel om met volle teugen van het leven te blijven genieten. Ook minder alcohol drinken, levert voordelen op die bijdragen aan langer gezond genieten.

Alcoholgebruik bij 55+

55-plussers hebben omwille van heel wat uiteenlopende redenen meer gelegenheden om te drinken. Denk bijvoorbeeld maar aan de veranderde levensstijl na het pensioen of het feit dat alcoholgebruik meer sociaal aanvaard is.

Vlamingen tussen de 55 en de 75 jaar zijn de grootste groep dagelijkse drinkers en daarbij drinken de mannen het meest. Het aantal personen dat meer drinkt dan aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad, ligt het hoogst in de leeftijdsgroep 55-64 jarigen. Twintig procent van de 55-64 jarigen drinkt meer dan 10 glazen per week, met een gemiddelde van 11 glazen per week (13 voor mannen, 8 voor vrouwen).

Verhoogde kwetsbaarheid

Met ouder worden verandert het lichaam. Zo werken de nieren en de lever bijvoorbeeld trager, waardoor het lichaam meer tijd nodig heeft om alcohol af te breken en de effecten van alcohol langer duren. Na het drinken vergt het ook meer tijd om te recupereren.

Te veel alcohol kan na verloop van tijd allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. Niet alleen op lichamelijk, maar ook op geestelijk vlak. Zo kunnen er problemen optreden met slaap of geheugen. Alcohol beïnvloedt bovendien de werking van medicatie die heel wat 55-plussers nemen, bijvoorbeeld voor een te hoge bloeddruk of cholesterol.

Materiaal
Folder langer gezond genieten – ouder worden en alcohol
Deze folder informeert 55-plussers op een visuele manier over de effecten van alcohol op een veranderend lichaam.

Waarom informeren en sensibiliseren?

Steeds meer mensen willen gezond en actief leven, maar staan niet stil bij de rol die alcohol hierin speelt.
Omwille van de verhoogde kwetsbaarheid bij oudere volwassenen richt alcoholpreventie zich op het stimuleren van verantwoordelijk gebruik. Ouderen en hun omgeving informeren over de gezondheidswinst van minder alcohol en de specifieke gezondheidsrisico’s bij gebruik op oudere leeftijd, draagt bij aan een klimaat waar gedragsverandering als wenselijk en positief wordt erkend.

Op die manier werken we aan een draagvlak waarbij 55-plussers hun gebruik kunnen aanpassen naarmate ze ouder worden en wanneer ze medicatie gebruiken of met gezondheidsproblemen te maken krijgen.

Nieuw materiaal!

Om 55-plussers te informeren en sensibiliseren over alcohol nam VAD de afgelopen jaren al heeft wat initiatieven. Met deze nieuwe folder en poster bundelt VAD op een eenvoudige en visuele manier de belangrijkste informatie over alcohol voor 55-plussers.

De folder informeert hen over waarom ouderen gebaat zijn bij minder alcohol, welke voordelen minder drinken heeft en waarom alcohol en medicatie geen goede combinatie zijn. Daarnaast zijn er tips om met kleine aanpassingen minder te drinken. De poster belicht de voordelen van minder drinken.
De folder en poster zijn zo opgebouwd dat je per beeld in één oogopslag de belangrijkste info meekrijgt. Intermediairs (bv. artsen, apothekers, …) kunnen dit materiaal gebruiken om het gesprek over minder alcohol aan te gaan.

De folder en poster zijn te bestellen in onze catalogus. De poster is enkel digitaal downloadbaar.

Materiaal
Affiche langer gezond genieten – ouder worden en alcohol
Deze affiche informeert 55-plussers op een visuele manier over de voordelen van minder alcohol drinken.