Skip to main content

Infosessie ‘Ouder worden en alcohol’

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Deze infosessie is bedoeld om het gesprek over alcoholgebruik bij 55-plussers te openen.

Doelgroep

  • Enerzijds: ouderen. Een minimumleeftijd valt niet vast te pinnen, maar de vorming is opgesteld met in het achterhoofd het brede publiek 55-plussers.
  • Anderzijds: intermediairs: vrijwilligers en professionelen die met of naar de doelgroep ouderen werken.

Het materiaal

  • Een uitnodiging voor de doelgroep (aan te passen word-bestand)
  • Een handleiding
  • Een powerpointpresentatie
Dit materiaal is te verkrijgen via mail bij Fred Laudens.
Waarom via mail? Deze infosessie werd ontwikkeld in navolging van de campagne ‘Ouder worden en alcohol’ (2015). De ‘Wie is het-ronde’ in deze infosessie werd gebaseerd op cijfers uit de gezondheidsenquête 2013 van Sciensano. De gezondheidsenquête van 2018 bracht nieuwe inzichten over de doelgroep ouderen. De huidige handleiding van deze infosessie werd hier nog niet op aangepast. Om de juiste kadering te kunnen bieden vooraleer je aan de slag gaat met deze infosessie, kan je dit materiaal opvragen bij Fred Laudens.