Skip to main content

Visie op ouderen en alcohol

Naast de risicofactoren ten gevolge van alcoholgebruik die gelden voor alle volwassenen, hebben ouderen omwille van het verouderingsproces een bijkomende kwetsbaarheid. Het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik is dan ook een belangrijke doelstelling.

Wat vind je terug in de visietekst?

De visietekst kadert het alcoholgebruik van ouderen met enkele cijfers en benoemt vervolgens de toegenomen kwetsbaarheid ten aanzien van alcohol. De richtlijn voor alcoholgebruik geeft aan hoe de risico’s of kans op schade voor de gezondheid beperkt kan worden. Daaropvolgend wordt de preventieve aanpak die schadelijke gevolgen van alcoholgebruik bij deze doelgroep kan voorkomen of verminderen beschreven. Ten slotte wordt het belang van vroegdetectie en -interventie belicht.

In een notendop

  • Ouderen drinken meer frequent dan jongere leeftijdsgroepen.
  • Ouderen hebben omwille van hun leeftijd een aantal specifieke kwetsbaarheden: fysiologische en metabolische veranderingen, gezondheidsproblemen, medicatiegebruik, psychosociale veranderingen en moeilijke detectie, waardoor ze meer kans lopen op de negatieve effecten van alcohol.
  • Alcoholpreventie wil problemen ten gevolge van alcoholgebruik voorkomen om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren.
  • Het is belangrijk om ouderen en hun sociale omgeving meer bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hierdoor draagvlak te creëren voor verantwoordelijk alcoholgebruik van ouderen.
  • De meest effectieve maatregelen op vlak van preventie zijn maatregelen die de financiële en fysieke beschikbaarheid van alcohol beperken. Dit geldt voor alle leeftijden en dus ook voor ouderen.
  • Werken op maat van ouderen is essentieel om gedrags- en attitudeverandering te bekomen.
  • Preventie moet gebeuren in dialoog met ouderen, vertrekkende vanuit hun realiteit.
  • Het is belangrijk om alle belangrijke stakeholders en vrijwilligers te betrekken.
  • Preventie op maat kan best gerealiseerd worden via een alcohol- en drugbeleid in de verschillende maatschappelijke sectoren zoals welzijn, zorg en vrije tijd.
  • De welzijns-gezondheidssector en meer specifiek de eerstelijnsgezondheidszorg hebben een belangrijke rol te vervullen op het vlak van screening en vroeginterventie.

Met deze visietekst wil VAD het preventiewerk ondersteunen om de werking naar de doelgroep ouderen te onderbouwen.

Materiaal
Ouderen en alcohol – Visie
Een overzicht van het alcoholgebruik en de toenemende risico’s bij deze doelgroep, en de passende preventieve aanpak.