Skip to main content

 

Maak kennis met de nieuwe VAD-medewerkers!

We verwelkomden op VAD de voorbije periode zes nieuwe medewerkers. Zag je al één van deze gezichten online of -nu het weer stilaan kan- op VAD? Ze stellen zich graag aan jou voor!

© Els Vandenberghe Ciska Wybo, Jani Pestana, Shawny Vanhoutteghem, Sofie Verstraeten (v.l.n.r.)

Ciska Wybo

Ik volgde een masteropleiding klinische psychologie aan de UGent en liep stage op een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, waar ik o.a. in aanraking kwam met verslavingsproblematieken. Na mijn studies reisde ik enkele maanden rond in Zuidoost-Azië en deed er vrijwilligerswerk. Daarna ging ik aan de slag als junior consultant en nadien als projectleider (organisatiepsychologie/hr). Daarnaast schreef ik, samen met een communicatiebureau, ook mee aan een boek rond nudging. Sinds 9 augustus ben ik gestart op VAD. Ik maak deel uit van het expertiseteam Welzijn en Gezondheid en zal mij toespitsen op de thema’s alcohol en gokken. Mijn eerste weken waren alvast zeer boeiend!

Voor alle vragen, projecten of ideeën rond alcohol, gokken, welzijn & gezondheid (en nudging), mag je mij contacteren via ciska.wybo@vad.be of 02 423 03 48.

Jani Pestana

Na een intensieve studieperiode die resulteerde in masters in de sociale en culturele antropologie en in European Alcohol and Drug Studies, werkte ik enkele jaren voor Pigment vzw. Dit is een organisatie die zich inzet voor mensen zonder wettig verblijf. Tezelfdertijd verwerkte ik mijn tweede master thesis om tot een wetenschappelijk artikel over het gebruik van psychedelische middelen in de psychonaut-gemeenschap. Ik startte in maart op VAD en momenteel schrijf ik een literatuurstudie over cannabisbeleidsmodellen en gezondheid. Ik maak ook deel uit van het expertiseteam Onderwijs en Vrije tijd en daar ben ik bezig met een project rond cocaïne en preventie. Het is boeiend omringd te zijn door al deze kennis rond middelengebruik. Naast mijn werk op VAD volg ik ook de vierjarige opleiding Connected Living, een opleiding tot lifecoach bij Agapebelgium.

Wil je meer weten over internationale modellen voor cannabisbeleid  of over cocaïne en preventie, dan kan je me bereiken op jani.pestana@vad.be of  02 422 03 04. Ik werk niet op vrijdag.

 

Shawny Vanhoutteghem

Ik volgde een bacheloropleiding sociaal werk, een masteropleiding politieke communicatie en een verkorte educatieve masteropleiding in de maatschappijwetenschappen. Vanuit mijn politiek engagement heb ik na mijn studies enkele jaren voor de partij sp.a (nu Vooruit) gewerkt. Daarnaast was ik drie jaar lang ook peer voor het peersupport project Safe ’n Sound. Het is vanuit die ervaring dat mijn interesse in de sector is gegroeid. Ik ben gestart op 23 maart 2020 als coördinator van Safe ’n Sound. Verder neem ik ook de rol op als sectorverantwoordelijke uitgaan en behoren Quality Nights, Quality Bars, het Interreg-project P.A.R.T.Y en het thema Nieuws Psychoactieve Stoffen tot mijn takenpakket. Aan het begin van de coronapandemie starten in een sector die stillag, was alleszins een bijzondere en leerrijke ervaring.

Voor al jouw vragen over persoons- en omgevingsgerichte preventiemethodieken, risicobeperking en peer support in de uitgaanssector, kan je mij contacteren via shawny.vanhoutteghem@vad.be of  02 423 03 07.

 

Sofie Verstraeten

Sinds begin augustus versterk ik het communicatieteam. Ik heb grafische vormgeving, reclame gestudeerd en heb bijna zeven jaar in een communicatiebureau gewerkt als conceptueel creatief medewerker en copywriter. Hier werkte ik vooral voor merken als Philadelphia, Panos, Tempo-Team, … Maar ik was op zoek naar iets wat mij meer voldoening gaf, dus ik ben heel enthousiast over deze kans bij VAD! Ik heb ook een eigen merk ‘Krabbel Kracht’ en dit jaar kwam mijn eerste boek ‘Voelgericht leven. Het zelfzorg-doeboek’ uit.

Kan ik je helpen met een communicatiegerelateerde vraag? Dan vind je me via sofie.verstraeten@vad.be of  02 422 03 09. Ik werk niet op maandag en vrijdagnamiddag.

 

© Stefan Vandermeulen Steven Boute (links) en Pascal Van der Auwera (rechts)

Steven Boute

Ik ben een bachelor in sociaal werk van de Arteveldehogeschool Gent met specialisatie in personeelswerk. Na mijn opleiding ging ik aan de slag binnen de personeelsafdeling van Innogenetics, een biotechnologisch bedrijf gericht op de ontwikkeling van diagnostische testen. In 1999 maakte ik de overstap naar Brady, een internationale producent van identificatie- en veiligheidsoplossingen. Eerst in verschillende managementrollen op de personeelsdienst, later werd ik aangesteld om een transformatieprogramma te implementeren. Deze rol is geëvolueerd naar een functie als Business Process Manager. Hier lag de nadruk op continue verbetering. In 2018 heb ik C.G. TOTEM opgericht, waar ik advies gaf aan familiebedrijven over onderlinge familiale samenwerking en de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie.

Ik ben gestart op 1 september bij VAD als Verantwoordelijke Personeel & Logistieke Functies. Je kan me bereiken via steven.boute@vad.be of 02 423 03 50.

Pascal Van der Auwera

Ik studeerde boekhouding, lang geleden, toen dat nog een “graduaat” was. Na enkele jaren als boekhouder in bedrijven en banken gewerkt te hebben, startte ik in 1991 in een vzw. Tot op vandaag en sinds midden augustus ook voor VAD, heb ik nog alleen in vzw’s gewerkt. Ik vind dat boeiender dan wat de klassieke boekhouding in privé-ondernemingen meestal inhoudt, namelijk ervoor zorgen dat de bedrijfsleider zo weinig mogelijk belastingen betaalt. Wat de huidige tijden met de boekhouding doen, is ook spannend: evolutie van stapels papier naar elektronische verrichtingen en online boekhouding. Het is prettig om dat te mogen meemaken en om daar ook aan te werken.

Vragen over een factuur of betaling? Je kan me contacteren via pascal.vanderauwera@vad.be of 02 423 03 70. Ik werk niet op vrijdag.