Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Nieuwe Druglijnmaterialen voor nieuwe – digitale – tijden

Nieuwe Druglijnmaterialen voor nieuwe – digitale – tijden

“Hebben folders en brochures nog zin, als er zoveel informatie online te vinden is?” Of nog: “Met de komst van het internet en social media hebben we allemaal de aandachtsspanne van een goudvis, dus wie leest in godsnaam nog een folder?” Wie met preventie of hulpverlening bezig is, heeft zulke bedenkingen ongetwijfeld al eerder gehoord of gemaakt. Tot op zekere hoogte terechte bedenkingen, maar tegelijk merken we bij VAD en De Druglijn dat de vraag naar gedrukt materiaal groot blijft. Omdat je als professional graag iets meegeeft aan je cliënt of doelgroep. Maar ook omdat mensen bepaalde informatie toch nog liever lezen op papier dan op scherm. Met De Druglijn blijven we dus (ook) inzetten op papier – je ontdekt in dit artikel hoe we dat aanpakken.

Na 25 jaar trouwe dienst en vele tienduizenden verspreide exemplaren, werd het wel tijd om het aanbod aan printmaterialen van De Druglijn over een andere boeg te gooien. Daarom lanceerden we in 2023 een paar nieuwe concepten. Niet gewoon een visuele opknapbeurt van bestaand materiaal, maar een make-over van ons papieren aanbod om aan te sluiten bij de noden van vandaag.

Ondertussen groeit het aanbod van die materialen gestaag aan. Er zijn eenvoudige flyers over cannabis, cocaïne, speed, lachgas, heroïne en combigebruik. Voor uitgebreidere informatie, zijn er brochures over stoppen, steunen bij stoppen en gokken. En om duidelijk te maken dat mensen met hun vragen bij De Druglijn terechtkunnen, is er ook een reeks affiches. We overlopen deze concepten een per een in dit artikel.

Afscheid van de ‘Meest Gestelde Vragen’-folders

© VAD – Cover van de eerste inhoudelijke Druglijn-folder, uit 1998.

In 1998 kwam met ‘Als ze maar clean zijn – Mijn kinderen en drugs’ de allereerste inhoudelijke Druglijn-folder uit. De aanleiding was duidelijk: in alle vragen van bezorgde ouders in de beginjaren van de lijn was vaak een rode draad aan vragen terug te vinden. Al snel bleek dat ook voor andere topics zo te zijn. Dus werd het aanbod uitgebreid. Er kwamen zowel folders over specifieke drugs met hun effecten en risico’s, als folders met advies voor een concrete doelgroep. De hele lading ging haar leven leiden onder de vlag ‘De meest gestelde vragen aan De Druglijn’, en werd de afgelopen 25 jaar een gevestigde waarde in de preventie- en hulpverleningssector. Sommige folders bevatten een kiem voor veel uitgebreidere concepten binnen VAD (van de folder ‘Grenzen stellen’ naar het pakket ‘Als kleine kinderen groot worden’, bijvoorbeeld). Andere groeiden uit tot heuse brochures (voor ‘Drugs en de wet’ werd al snel duidelijk dat het formaat van een folder te beknopt was).

Parallel met de reeks, ontwikkelde ook de Druglijn-website zich steeds verder. Niet onlogisch: mensen zijn meer en meer geneigd om bij een vraag of bezorgdheid eerst via Google een antwoord te zoeken. Iets waar de site heel bewust op inspeelt. Met resultaat overigens: 80% van onze websitebezoekers komt op druglijn.be terecht op basis van een zoekopdracht.

Die online evolutie droeg bij tot steeds meer bedenkingen bij het concept van de Meest Gestelde Vragen-folders. Ooit vormgegeven om zo efficiënt mogelijk een maximum aan informatie over te brengen, worden de folders nu gezien als lange lappen tekst. Te hoogdrempelig voor doelgroepen die weinig lezen en flitsendere media gewoon zijn. En dat terwijl De Druglijn net zo laagdrempelig mogelijk probeert te zijn. De toegevoegde waarde van de folders vermindert ook met de tijd naast de website, waar meer informatie op een overzichtelijkere manier gebracht wordt. Als webbezoeker kan je ook zelf beter doseren hoeveel je er wil op nalezen.

Tijd dus om het anders aan te pakken!

Materiaal
Druglijnflyer Cannabis
Ik ben enkele dagen gestopt met cannabis en voel me niet goed. Is dat normaal?

Print is dood, lang leve print

© VAD – In de nieuwe print-materialen is meer ruimte voor foto’s. Kernboodschappen worden vaker uitgelicht.

Eenvoudigweg stoppen met print zou de foute conclusie zijn. De afgelopen 5 jaar verspreidden VAD en De Druglijn samen meer dan 150.000 folders, flyers en brochures. En dat is ondanks een stevige dip in de bestellingen tijdens de coronajaren.

We krijgen vaak nog de vraag “hebben jullie geen brochure over X? Of een folder over Y?” De X en Y staan dan voor een drug die om één of andere reden in de aandacht staat. Om het even welke setting men daarbij voor ogen heeft – onderwijs, jeugdwerk, welzijn, hulpverlening, justitie, … – dit bereik blijft nuttig. Al is het maar om degene die het materiaal in handen krijgt duidelijk te maken dat ze met vragen terecht kunnen bij De Druglijn.

Maar ook het Druglijn-team blijft merken dat papier zijn waarde heeft. Oproepers die bezorgd zijn om zichzelf, of om een partner, kind, ouder of andere dierbare, zijn gemotiveerd om zich in het onderwerp te verdiepen. Wie echt (en als oproeper vaak persoonlijk) betrokken is bij het thema is al vaker vragende partij naar ‘lange teksten’. Ze gaan vaak enthousiast in op het aanbod van een brochure met meer informatie of advies. Die voelt soms letterlijk aan als meer houvast dan het doorscrollen van een webpagina.

Omwille van die redenen blijven we investeren in print, maar op een doordachte manier. De Meest Gestelde Vragen-folders zullen de komende jaren één voor één geëvalueerd worden: wat is de inhoud, wie is de doelgroep en wat zijn de meest geschikte dragers of kanalen? Online of toch in print? Of complementair in beide vormen? Of ze vervangen worden door gedrukt materiaal, en in welke vorm, hangt dus af van onderwerp tot onderwerp. Het goede nieuws is dat de eerste resultaten van die oefening inmiddels beschikbaar zijn.

Materiaal
Druglijnflyer Speed
Eens de speed is uitgewerkt, voel ik me belabberd. Waarom is dat?

Flyers als eyecatcher met behapbare informatie…

© VAD – Cover van de flyer over cocaïne. De vraag werkt als een teaser.

Momenteel zijn er al zes Druglijnflyers ontworpen in het nieuwe concept: over cannabis, cocaïne, speed, lachgas, heroïne en combigebruik. Ze vervangen de Meest gestelde vragen-folders over diezelfde middelen. Ze zijn zeer beknopt en – ook voor goudvissen – in een oogopslag te lezen. Het format is ook een terugkeer naar het initiële idee van de ‘Meest gestelde vraag’: elke flyer vertrekt van een concrete vraag die uit het beantwoordwerk aan De Druglijn is geplukt. Die vraag is zo gekozen dat ze het onderwerp prominent in de kijker zet. Door de vraagvorm is het meteen ook een teaser om de flyer vast te pakken.

Dit zijn de vragen op de cover van de eerste zes flyers:

© VAD – De binnenkant van de cocaïne-flyer beantwoordt de vraag van op de cover.


Wie het flyertje opent, krijgt een beknopt antwoord op de vraag. Dat triggert om na te denken over hoeveel je zelf over de drug in kwestie weet of zou willen weten, en eindigt daarop aansluitend met de belangrijkste boodschap: dat je met je eigen vragen over deze drug bij De Druglijn terechtkan. Hetzij door de lijn te contacteren, hetzij door de site te bezoeken.

De flyers zetten via de vragen in op herkenbaarheid, zijn laagdrempelig en breed inzetbaar. Ze hebben in hun compact formaat niet alleen een informatieve waarde, maar kunnen ook sensibiliserend ingezet worden. Denk aan infostanden in settings waar cannabis, speed en cocaïne als thema spelen, of waar het bij uitbreiding waardevol is om De Druglijn bekend te maken.

Het is uiteraard de bedoeling deze nieuwe reeks nog verder te laten aangroeien, met een flyer over elk van de meest voorkomende drugs, maar even goed met belangrijke topics zoals bijvoorbeeld combigebruik. Nog in de loop van dit jaar kan je dus extra ontwerpen in onze catalogus verwachten.

Materiaal
Druglijnflyer Cocaïne
Als ik cocaïne gebruik, krijg ik al snel de drang om opnieuw te gebruiken. Hoe komt dat?

… en uitgebreide brochures voor de betrokken lezer

In bepaalde situaties willen mensen best de tijd nemen om zich bij wijze van spreken neer te zetten en rustig een publicatie door te lezen. Voor hen, en op maat van die situaties, zetten we in op uitgebreidere Druglijn-brochures. Omdat we hier op maat van de doelgroep willen werken, zullen deze brochures minder eenvormig zijn dan de flyerreeks. Maar dankzij de nieuwe Druglijn-huisstijl kunnen we tegelijkertijd diversifiëren en herkenbaar blijven.

© VAD – De nieuwe brochures bevatten minder tekst per pagina. De informatie is opgedeeld in kortere blokjes met meer tussentitels.

Hoewel deze brochures qua tekst niet noodzakelijk veel langer zijn dan de vroegereMeest Gestelde Vragen-folders, zijn het toch boekjes van 16 à 20 bladzijden. Dat maakt het mogelijk om te werken met meer illustraties, en laat de informatie meer ademen. Meer titels en kortere paragrafen maken de tekst scanbaarder, de uitgelichte kernboodschappen duidelijker en het geheel behapbaarder. Dat zorgt ervoor dat ook wie een brochure niet van cover tot cover leest, bij het doorbladeren toch alvast de belangrijkste adviezen oppikt.

Op deze manier werden er al drie brochures ontwikkeld:

Materiaal
Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken
Je zoon, dochter, ouder, partner, broer, zus of vriend(in) wil stoppen. Hoe kan jij daarin bijstaan?

Affichereeks om De Druglijn in de kijker te zetten

© VAD

In een nauw hierbij aansluitend ontwerp werd nu ook een affichereeks opgestart. Het doel van deze affiches is eenvoudig: overal waar mogelijk bekendmaken dat je met alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken bij De Druglijn terecht kan.

Daarvoor vertrekt elke affiche vanuit een sterke vraag, net zoals de flyers. Door die vraag centraal op de affiche te plaatsen, prikkelen we de nieuwsgierigheid. Meteen onder de vraag krijgt ook een QR-code een centrale plaats. Die leidt naar de pagina op de Druglijn-site waar het antwoord staat, en is zo een goede manier om mensen in bijvoorbeeld een wachtzaal of bibliotheek even te prikkelen om naar de Druglijn-website te surfen. De affiches werken uiteraard ook voor mensen zonder smartphone: iedereen kan De Druglijn bellen, mailen of chatten om het antwoord op deze of andere vragen te krijgen. Die boodschap komt over ook zonder de QR-code te scannen.

Er zijn nu al 5 affiches in deze reeks, over alcohol, cannabis, gokken, bezorgd zijn om een naaste, en over stoppen. Ze kunnen als reeks gebruikt worden, waarbij op een grote locatie meerdere varianten opgehangen worden. Of ze kunnen doelgericht ingezet worden, door bijvoorbeeld de affiche over cannabis te kiezen voor een plaats waar veel jongeren (van 16 of ouder) voorbijkomen.

Al deze nieuwe materialen kunnen besteld worden via de catalogus. Tot een bepaalde oplage zijn deze materialen gratis. Je vindt de volledige lijst hieronder bij de ‘Gerelateerde materialen’.