Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Nieuwe wetgeving verbiedt oneigenlijk gebruik van lachgas

Nieuwe wetgeving verbiedt oneigenlijk gebruik van lachgas

Sinds 8 april 2024 is het oneigenlijk gebruik van lachgas verboden. Dit verbod wordt geregeld door het Koninklijk Besluit (KB) van 29 maart 2024. Wat betekent dit juist?

Het KB stelt dat de invoer, de uitvoer, de verkoop, het te koop stellen, de opslag en het bezit van lachgas verboden zijn, tenzij dit bestemd is voor medische of technische doeleinden of als voedingsadditief. Dit verbod geldt ook voor de online handel.

Door dit verbod zullen de handel of transacties in bepaalde verkooppunten of op bepaalde locaties zoals horeca, nachtwinkels en festivals afnemen of onmogelijk worden. De verkoop valt hier onder het oneigenlijk gebruik.

Lachgas: uitzonderingen voor verkoop en gebruik

Andere verkooppunten krijgen een uitzondering en mogen lachgas verkopen. Het gaat dan over grootwarenhuizen die slagroom verkopen, speciaalzaken in het kader van patisserie … Deze verkooppunten mogen wel geen intentie tonen om te verkopen voor oneigenlijk gebruik, zoals reclame voor het gebruik als roesmiddel. Daarnaast mogen bepaalde types van handelszaken lachgas bezitten omdat zij eveneens onder de uitzonderingen vallen. Het betreft hier bijvoorbeeld tandartsen, autobedrijven …

Bij de verkoop van lachgas via de toegelaten fysieke verkooppunten volstaat een mondelinge verklaring van de koper om de wettelijkheid vast te stellen. Bij online verkoop moet de verkoper een schriftelijke verklaring vragen aan de koper. In die verklaring geeft de koper aan dat het lachgas bedoeld is voor legitiem gebruik (bv. als voedingsadditief).

Verbod op verkoop lachgas aan minderjarigen blijft van kracht

Belangrijk is dat het reeds bestaande verbod op de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen (KB 11 februari 2021) van kracht blijft. Dit KB stipuleert dat op elke verpakking van lachgaspatronen een vermelding moet staan dat lachgas gevaarlijk is. De verkoop van lachgas, zelfs voor eigenlijk gebruik, is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar.

Straffen bij overtredingen

© Ebe Daems

Een eerste overtreding voor persoonlijk gebruik wordt bestraft met een geldboete van 120 tot 200 euro. Bij

herhaling binnen een jaar na de eerste veroordeling bedraagt de geldboete 208 tot 400 euro. Bij een nieuwe herhaling binnen een jaar na de tweede veroordeling is een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand mogelijk en een geldboete van 400 tot 800 euro. Voor overtredingen op het vlak van handel/dealen worden strengere straffen gehanteerd.

Door de nieuwe wet vervalt het systeem van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) dat meerdere gemeenten en steden hanteerden om het gebruik van lachgas te beteugelen.

In het kort:

  • Sterke afname van het aantal fysieke en online verkooppunten van lachgas
  • Lachgas blijft ten alle tijden verboden voor minderjarigen
  • De inschatting van oneigenlijk/eigenlijk bezit gebeurt rekening houdend met verklaringen, omstandigheden en feitelijkheden.
  • De bestraffing gebeurt nu op een uniforme wijze