Skip to main content

Vluchtige snuifmiddelen

Vluchtige snuifmiddelen is een verzamelnaam voor een groot aantal synthetische vluchtige stoffen die als drug gebruikt kunnen worden zoals lijmen, brandstoffen, oplosmiddelen (solventen), (drijf)gassen (zoals lachgas, butaan- of aanstekergas), ontvlekkers, … Veel vluchtige snuifmiddelen zijn dus – in tegenstelling tot andere drugs – vrij aan te kopen.

De effecten van vluchtige snuifmiddelen zijn uiteraard vooral afhankelijk van de dosis en de aard van het product. De meeste vluchtige snuifmiddelen komen via de longen rechtstreeks in het bloed terecht en bereiken zo de hersenen. In kleine dosissen hebben ze meestal een bewustzijnsveranderend effect, in grotere hoeveelheden zijn het verdovende middelen.

De voornaamste risico’s van vluchtige snuifmiddelen zijn geprikkelde slijmvliezen, misselijkheid, hartritmestoornissen, bewustzijnsverlies en hartstilstand. Ook de manier waarop ze gebruikt worden levert specifeke risico’s op, zoals verstikking of brandwonden. Op lange termijn zijn vluchtige snuifmiddelen vaak giftig en schadelijk voor organen als lever en nieren.