Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Ouders betrekken bij alcohol- en drugpreventie op school

Ouders betrekken bij alcohol- en drugpreventie op school

Preventief werken heeft meer resultaat als ook de ouders betrokken worden, zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs.

Heel concreet kan je het betrekken van ouders koppelen aan een les (bijvoorbeeld een open klasmoment bij Nognito, het bevragen van ouders over afspraken omtrent gamen bij Vlucht naar Avatar, …) of je kan ouders individueel of in groep betrekken. Door ouders te ondersteunen kunnen ze hun opvoedende rol beter inzetten in het kader van alcohol- en drugpreventie.

Ouderfolder ‘Als kleine kinderen groot worden’

Wanneer je individueel wil werken kan je ouders de folder Als kleine kinderen groot worden. Een handige gids over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners geven. Deze beantwoordt opvoedingsvragen zoals: “Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met mijn kind over drugs of alcohol te praten? Ik rook, hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden?” Je kan ouders ook doorverwijzen naar: www.druglijn.be/opvoeden.

Ouderavond ‘Als kleine kinderen groot worden’

Werk je liever in groep? Dan kan je de vorming Als kleine kinderen groot worden aanbieden. Dit is een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar). In groep worden op een interactieve manier opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. Ook het thema gamen komt aan bod. Een preventiewerker en/of opvoedingsondersteuner begeleidt deze sessie. Contactgegevens kan je opvragen bij het regionale CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs.

Naast deze vorming bestaat er ook een ruim aanbod van methodieken om ouders van etnisch-culturele minderheden te ondersteunen in hun opvoedingsrol.