Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Pensioen Geert Verstuyf: Geert bouwde bruggen tussen VAD en de hulpverlening

Pensioen Geert Verstuyf: Geert bouwde bruggen tussen VAD en de hulpverlening

VAD-collega Geert Verstuyf gaat in november met pensioen. Met een stevige basis in de hulpverlening heeft Geert altijd bruggen geslagen tussen VAD en de alcohol- en drughulpverlening. Hij waakte er steevast over dat we bij VAD de voeling behielden met wat er in het werkveld gebeurde. En zeker zo belangrijk: hij was voor iedereen een warme en empathische collega. We geven een kort overzicht van zijn carrière en sluiten af met enkele reacties van collega’s en bestuursleden op zijn pensioen.

Voor hij in 1999 bij VAD aan de slag ging, werkte Geert 18 jaar lang als hulpverlener in de verslavingszorg. Zo stond hij bijvoorbeeld samen met psychiater Filip Delmeire mee aan de wieg van de dienst verslavingszorg Vita in Zelzate. De verslavingszorg en het denken over verslaving waren in die tijd niet wat ze vandaag zijn: “Ik heb vanaf midden jaren tachtig de boeiende beginjaren meegemaakt van wat we nu als vanzelfsprekende basisstrategieën in de verslavingszorg beschouwen: motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, substitutietherapie en de aanpak van dubbele diagnoseproblematiek”, zegt Geert.

VAD-bestuurslid Jo Jocqué was destijds een collega van Geert bij Vita: “Toen hij stafmedewerker werd bij VAD waren wij een goede collega kwijt, maar kregen we er wél een aanspreekpersoon bij VAD bij. Geert was een van de weinige VAD-medewerkers met een ruime praktijkervaring in werken met personen met een verslavingsproblematiek. Zijn verleden als hulpverlener heeft hij altijd ingezet in zijn verdere loopbaan als stafmedewerker bij VAD.”

Geert was bij de collega’s heel geliefd. Goedlachs, humoristisch, professioneel op het werk en een levensgenieter daarbuiten.

Jo Jocqué – VAD-bestuurslid & voormalig collega van Geert bij Vita

In zijn beginjaren bij VAD werkte Geert vooral rond vroeginterventie, de samenwerking van de verslavingszorg met justitie, visieontwikkeling rond zorgcircuits voor middelenmisbruik en de uitbouw van het vormingsaanbod naar hulpverleners. “Geert zag het denken rond verslaving evolueren en gaf mee richting”, zegt VAD-collega Femke Wijgaerts.

“Hij bracht een beleidsmatige aanpak van middelengebruik binnen in gevangenissen en beschut wonen en maakte evidencebased werken rond verslaving meer behapbaar voor de praktijk. Toen de verslavingszorg opging in de bredere geestelijke gezondheidszorg, waakte hij erover dat er voldoende aandacht bleef voor mensen met middelenproblemen en hun specifieke noden”, zegt Femke.

 

Ik vond het een voorrecht om aan interessante en leerrijke werkgroepen te kunnen deelnemen zoals het forum verslavingsgeneeskunde en de adviesgroep voor de federale beleidsnota drugs.

Geert Verstuyf – VAD-stafmedewerker hulpverlening

De expertise zit op het terrein

© Els Vandenberghe

Dat alles deed Geert in nauw overleg met de VAD-leden uit het werkveld. Zo was hij jarenlang trekker van het Forum voor Verslavingsgeneeskunde, een belangrijk netwerk voor VAD om voeling te houden met de praktijk. “Geert deed er alles aan om te vermijden dat VAD een ivoren toren zou worden”, zegt Femke. Voor Geert was het van groot belang de praktijk van binnenuit te kennen en te blijven kennen: dat is essentieel om praktijkgericht te werken, want de expertise zit op het terrein.

VAD is de koepel van organisaties die werken rond alcohol en andere drugs en is als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid bevoegd voor preventie. De meeste VAD-medewerkers zijn dus hoofdzakelijk met preventie bezig. Terwijl hulpverlening en preventie natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geert heeft er dan ook altijd voor gezorgd dat VAD de expertise en netwerken vanuit de hulpverleningssector niet uit het oog verloor: “Hij bewaakte als een leeuw de poot hulpverlening binnen VAD”, zegt Femke.

De opdracht bij uitstek waar hulpverlening en preventie elkaar vinden is deskundigheidsbevordering. In de laatste 20 jaar is onze focus en opdracht rond deskundigheidsbevordering enorm gegroeid. Zowel naar preventie als naar de gespecialiseerde verslavingszorg, de bredere welzijnszorg en de algemene en geestelijke gezondheidszorg. “Dat heeft geleid tot een ruim en gedifferentieerd vormingsaanbod waar we als team terecht trots op mogen zijn”, zegt Geert.

Voortzetten wat Geert op gang trok

Geert kreeg al vroeg in zijn VAD-loopbaan een inhoudelijk coördinerende rol in het team hulpverlening: “De laatste jaren is dat geëvolueerd naar formeel leiderschap als teamverantwoordelijke, maar met gelukkig daarnaast nog genoeg kansen om inhoudelijk bezig te zijn met alle aspecten van alcohol- en drughulpverlening”, zegt Geert.

Doorheen de jaren leerde ik Geert meer en meer kennen als een warme mens. Hij bood mij ook de nodige ondersteuning om mijn enthousiasme te kanaliseren naar een gezond werkpakket.

Femke Wijgaerts – VAD-collega team hulpverlening

Dat Geert niet alleen een geliefde collega is, maar ook zijn stempel heeft gedrukt op de VAD-werking en op de band tussen VAD en de verslavingszorg is zeker. We bouwen dan ook verder op wat hij verwezenlijkte: “Tal van VAD-initiatieven zullen nog lange tijd verbonden blijven aan zijn naam. We gaan proberen verder te zetten wat Geert op gang trok en belangrijk vond”, zegt Femke.

Reacties van collega’s en bestuursleden op het pensioen van Geert

We vroegen ook een aantal VAD-collega’s en bestuursleden om een reactie op Geert zijn pensioen. Zo zegt VAD-collega Gilles Geeraerts die nauw samenwerkte met Geert: “Geert werkt bijna 25 op VAD, een zilveren jubileum! Alle projecten of materialen opsommen waar hij aan heeft gewerkt, is dan ook onbegonnen werk. Wat me wel is bijgebleven is dat we begin jaren 2000 seminaries en vormingen voor hulpverleners organiseerden rond het thema alcohol. De inhoud van die reeks vormingen resulteerde in het mooie boek ‘Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik’. Geert deed samen met drie psychiaters de redactie. Hij heeft toen echt hemel en aarde verzet!”

Katleen Peleman, directeur van VAD, zegt: “Geert is een bijzondere collega, die ik erg waardeer omwille van zijn brede blik en veelzijdige perspectieven. Filosofisch en met de voeten op de grond, kritisch en zeer betrokken, met een grote dossierkennis en tegelijk altijd mensgericht. Vanaf mijn eerste dag op VAD heb ik veel gehad aan de adviezen en inzichten van Geert. Ik wens hem een hele fijne welverdiende vakantie-die-nooit-stopt toe, ik ga hem erg missen.”

Ook Marijs Geirnaert, voormalig directeur van VAD, blikt met plezier terug op de samenwerking met Geert: “Met veel warmte kijk ik terug op de jarenlange samenwerking met Geert. De vele gesprekken, voor of na een uitdagende vergadering, over beleid en visie, maar ook over vakanties, familie, literatuur, politiek en maatschappij waren boeiend en vaak eindeloos. Met zijn roots in de verslavingszorg waren zijn kennis, bekommernis en zorg voor het werkveld een onmisbare schakel in de VAD-werking. Geert heeft een heel mooi traject afgelegd, waar hij oprecht fier op mag zijn.”

© Els Vandenberghe

We sluiten af met een afscheidswoord van VAD-bestuurslid Frieda Matthys, die vroeger ook nog met Geert samenwerkte in Zelzate:

“Bij de naam Geert Verstuyf denk ik aan ‘zorg’.

Zorg omdat ik hem als geëngageerde zorgverlener gekend heb in Zelzate.

Zorg omdat hij zo goed voor het forum verslavingsgeneeskunde gezorgd heeft, ook als er kapers op de

kust waren, we niet op één lijn geraakten, periodes van weinig geïnteresseerden doormaakten of van

rouw om wie ons ontviel.

Zorg omdat hij zich altijd bezorgd toonde over ieders welbevinden in zijn omgeving.

Zorg vooral omdat hij zo zorgelijk kan kijken, welk thema ook besproken wordt.

En of het leven zorgeloos zal worden nu, is nog maar de vraag nu je opa bent geworden.

Bedankt Geert

Wat een veilig gevoel geef je de mensen met je warme zorgende stijl.”