Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Sportweddenschappen: een preventiecampagne om sportclubs over de streep te trekken

Sportweddenschappen: een preventiecampagne om sportclubs over de streep te trekken

Deelnemen aan sportweddenschappen, het lijkt steeds normaler en voor sommigen onlosmakelijk bij het sportclubgebeuren te horen. Maar is deelnemen aan sportweddenschappen wel zo onschuldig? Eind september lanceren we een nieuwe campagne.

Meer risicovol gokken bij sportclubleden

Gokken en daarbij ook het deelnemen aan sportweddenschappen kan problemen veroorzaken op verschillende vlakken: financieel, problemen op werk of school, sociale problemen en afhankelijkheid.

Uit onderzoek dat VAD in samenwerking met de Universiteit Gent uitvoerde (2019-2020), blijkt dat sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking. Ze doen dit bovendien tienmaal meer risicovol. Omdat sporters veel van sport kennen, ervaren ze namelijk vaker een vals gevoel van controle. Ze geloven met hun kennis meer kans te hebben op winst bij sportweddenschappen. Wetenschappelijk onderzoek weerlegt dit echter.

Vooral jonge mannen, vertonen een sterker risicoprofiel. Daarnaast zien we dat teamsporters vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan individuele sporters. Gokken is zodanig ingeburgerd in de wereld van de teamsporten, dat het er vaak gewoon bij lijkt te horen.

Daarenboven heerst er nog een enorm taboe op het hebben van gokproblemen. Personen met gokproblemen gaan pas laat hulp opzoeken, zowel bij naasten als in de professionele hulpverlening.

Lees hierover meer in de factsheet van Sport Vlaanderen en de infographic van ICES.

Duale rol van sportclubs en sportsector

We zien heel duidelijk dat de sportsector en sportclubs een duale rol hebben wat betreft gokken. Enerzijds hebben sportclubs een ruime maatschappelijke functie. Ze hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van zowel hun medewerkers, leden, sympathisanten als supporters wat betreft gezondheid en welzijn in de brede zin. Anderzijds zorgt de sportsector door o.a. reclame, sponsoring en bespreekbaarheid van het topic ervoor dat clubleden en supporters worden aangezet om te wedden.

Sportclubs werken al veel rond fysieke gezondheid maar, momenteel worden er nog weinig preventieve acties ondernomen rond het thema gokken. Drempels die hiervan de oorzaak zijn, zijn o.a.

  • prioriteiten die elders liggen waarbij de focus op fysieke gezondheid ligt,
  • onvoldoende tijd en middelen gezien het overgrote deel van de sportclubs met vrijwilligers werkt,
  • overbevraging van de sportclubs,
  • beperkte bewustzijn van de nood die er heerst (gokproblemen zijn vaak onzichtbaar voor de ‘buitenwereld’).

Echter, blijkt er uit het onderzoek van VAD en Universiteit Gent dat er bij sportclubleden net een verrassend groot draagvlak is voor afspraken en preventiemaatregelen over gokken in de sportclubs.

Campagne & charter met als doel sensibilseren en draagvlak vergroten

Om de normalisatie van gokken in een sportcontext in vraag te stellen en zowel leden als bestuurders van sportclubs te laten reflecteren over gokken in hun clubcontext, lanceren we eind september 2022 een campagne.

© VAD – Brainstorm campagneconcept met VAD, communicatiebureau, sportkoepels en -federaties

De campagne kwam tot stand in samenwerking met de sportsector. De campagne legt de focus op het sportplezier dat men samen in clubverband beleeft, eerder dan je te laten verleiden tot het deelnemen aan sportweddenschappen. Kortom, laat je sportplezier niet afhangen van een gok. Ook de link met De Druglijn wordt in de verf gezet.

De campagne zal gebruik maken van socialmediaposts (filmpjes), een website en affiches voor in sportclubs.

Daarnaast nodigen we alle sportkoepels, – federaties en -clubbestuurders uit om een charter te ondertekenen waarin we benadrukken dat – naast het fysieke welzijn – ook het mentale welzijn van alle sportclubleden belangrijk is. Samen streven we naar een sportomgeving waar gokken niet de norm is en waar sportbeleving centraal staat.

 

Tips voor geëngageerde sportclubs

Sportclubs kunnen acties ondernemen om gezondheids- en welzijnsproblemen ten gevolge van gokken te beperken. Om clubs daarbij te ondersteunen, zullen we hen een affiche van de campagne bezorgen, nadat zij het charter ondertekenen. Daarnaast voorzien we ook enkele tips om preventief aan de slag te gaan.

In september worden alle campagnematerialen verwacht. We hopen dat de sportsector en het preventiewerk Vlaanderen deze campagne volop mee uitdragen.