Skip to main content

Bijzonder Zonder: Handleiding voor Lokale Besturen (volledig pakket)

Deze handleiding beschrijft hoe je als lokaal bestuur in jouw gemeente activiteiten kan organiseren om jongeren te sensibiliseren over cannabis. Al deze activiteiten vallen samen onder de noemer Bijzonder Zonder. Het concept Bijzonder Zonder bestaat uit een Instagramcampagne en educatieve methodieken om met jongeren te werken rond cannabis. Bijzonder Zonder kan met een beperkt budget uitgevoerd worden. Het concept werd ook uitvoerig getest in drie pilootregio’s. Je kan de handleiding downloaden om al eens een kijkje te nemen of je kan het Bijzonder Zonder-pakket bestellen. Het pakket bevat het volgende:
 • de handleiding (+ addendum ‘hoe verhoudt Bijzonder Zonder zich tot de leerlijn verslavingspreventie in het onderwijs?)
 • 2x twee methodieken om aan de slag te gaan in het secundair onderwijs
 • 2x een methodiek die in de sportclub, op school of in de jeugdbeweging gebruikt kan worden
 • 1x een gespreksmethodiek voor de jeugdhulpverlening/bijzondere jeugdzorg
Bij deze handleiding horen ook verschillende digitale bijlagen met filmpjes, foto’s, methodieken e.d. Ook deze kan je downloaden. In deze zipmap vind je de volgende bijlagen:
 • Bijlage 01 Briefing
 • Bijlage 02 Filmpjes
 • Bijlage 03 Tekst advertenties
 • Bijlage 04 Eigen filmpjes
 • Bijlage 05 Mediaplan en advertentiebeheer
 • Bijlage 06 Voorbeeldartikel
 • Bijlage 07 Illustraties artikel
 • Bijlage 08 Tabel analyse sectoren
 • Bijlage 09 Educatieve methodieken
 • Bijlage 10 Presentatie intermediairs