Skip to main content

Bijzonder Zonder: Kwaliteitenspel

Het kwaliteitenspel is een individuele gespreksmethodiek om met jongeren in de jeugdhulp te praten over hun kwaliteiten of positieve eigenschappen. De methodiek is gericht op jongeren tussen 15 en 17 jaar die geen cannabis (meer) gebruiken. Via de gespreksmethodiek worden ze bekrachtigd in hun keuze om niet te gebruiken.
OPGELET: Deze methodiek maakt deel uit van het concept Bijzonder Zonder. Je kan deze enkel gebruiken als jouw gemeente deelneemt aan Bijzonder Zonder. Alle nodige informatie over Bijzonder Zonder vind je terug in de handleiding. Wil je extra gedrukte versies van het kwaliteitenspel (2 euro per exemplaar) bestellen? Contacteer dan Fred Laudens.