Skip to main content

Campagne Bijzonder Zonder

Bijzonder Zonder is een nieuw concept voor lokale besturen om jongeren tussen 15 en 17 jaar te sensibiliseren over cannabis. Bijzonder Zonder richt zich in de eerste plaats op jongeren die geen cannabis gebruiken. Jongeren worden bevestigd in hun keuze om niet te gebruiken door te verwijzen naar de sociale norm: vier op de vijf jongeren hebben nog nooit cannabis gebruikt. Bovendien worden jongeren op een positieve manier aangesproken door hun talenten in de verf te zetten.

Een beeld uit de Instagramcampagne van Bijzonder Zonder.

Bijzonder Zonder is uniek door de combinatie van een campagne met educatieve methodieken. Tijdens de Instagramcampagne tonen jongeren in filmpjes hun talenten en tricks. De filmpjes sluiten af met de boodschap dat vier op de vijf jongeren nooit cannabis gebruiken.

Deze campagne maakt het mogelijk op een korte tijd heel veel jongeren te bereiken. Zo bouw je het draagvlak op om vervolgens met de educatieve methodieken aan de slag te gaan. Met de methodieken kunnen scholen, jeugdbewegingen, sportclubs en de jeugdhulp rond cannabis werken met jongeren. De campagne en methodieken zijn complementair en versterken elkaar.

Steden en gemeenten zijn perfect geplaatst om met een dergelijk concept aan de slag te gaan. Het combineren van een Instagramcampagne en educatieve methodieken vraagt een vorm van coördinatie die enkel terug te vinden is op het lokale niveau. Het voordeel van deze aanpak is dat dezelfde jongeren Bijzonder Zonder meermaals tegenkomen in verschillende contexten en via verschillende kanalen. Dat vergroot de effectiviteit.

Waarom richten op jongeren die geen cannabis gebruiken?

Preventief werken rond cannabisgebruik blijft prioritair. Cannabis is nog steeds de meest gebruikte illegale drug. Bovendien is cannabisgebruik steeds meer zichtbaar. Dit leidt tot een normalisering: veel jongeren overschatten het cannabisgebruik bij leeftijdsgenoten. Bijzonder Zonder stelt dit beeld bij. Door hieraan te werken wordt op langere termijn het cannabisgebruik en de bijhorende overlast beperkt.

Een bijkomend pluspunt is dat ook intermediairs gesensibiliseerd worden wanneer de methodieken breed gebruikt worden in de vier verschillende settings: preventief werken rond cannabis is belangrijk en door hier samen aan te werken kan er een verschil gemaakt worden. Door hier zoveel mogelijk actoren en organisaties bij te betrekken wordt preventief werken rond drugs ook een gedeelde verantwoordelijkheid waar iedereen aan kan bijdragen.

Aan de slag met Bijzonder Zonder

Bijzonder Zonder verschaft de tools en materialen zodat een gemeente of stad haar eigen campagne kan organiseren. De gemeente kan volledig de bestaande campagne overnemen of kan zorgen voor een eigen toets: zo kan je of de bestaande filmpjes van Bijzonder Zonder gebruiken, of met lokale jongeren filmpjes maken voor de Instagramcampagne. Bovendien kan de gemeente met de campagne uitpakken als een eigen initiatief, wat positief kan afstralen op het imago van de gemeente.

De handleiding voor Bijzonder Zonder toont in 5 stappen hoe je met dit concept aan de slag gaat. Bijzonder Zonder verschaft een kant-en-klaar campagneconcept waarbij het format, de boodschap, de advertenties en de campagnesite al vastliggen en beschikbaar zijn. De budgettaire vereisten zijn minimaal. Je kan Bijzonder Zonder in een kleinere gemeente organiseren op zes maanden. In grotere gemeenten of steden ga je best uit van een looptijd van 12 maanden. In dit filmpje licht de pilootregio Brugge toe waarom zij met Bijzonder Zonder aan de slag zijn gegaan.

Als jouw gemeente (nog) niet aan de slag is met Bijzonder Zonder, maar je vindt het een interessant concept, dan kan je contact opnemen met Fred Laudens (Fred Laudens, 02 423 03 59) voor meer informatie.

Materiaal
Bijzonder Zonder: Handleiding voor Lokale Besturen (volledig pakket)
Met de handleiding voor Bijzonder Zonder ga je als lokaal bestuur aan de slag om met jongeren rond cannabis te werken in je stad of gemeente.