Skip to main content

Dossier Alcohol

  | Dossier · Alcohol
VAD bundelt in dit dossier de wetenschappelijke literatuur over alcohol anno 2015. Aan bod komen o.a.: de impact van alcohol, drinkpatronen, alcoholgebruik bij specifieke doelgroepen, de sociale gevolgen en maatschappelijke kosten, preventie, hulpverlening, beleid, … De meest recente cijfergegevens over alcohol en een synthese van de belangrijkste actuele aspecten van alcohol vind je in de gerelateerde materialen of op de themapagina alcohol.