Skip to main content

Factsheet alcohol

  | Factsheet · Alcohol
Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van het alcoholgebruik in Vlaanderen en België. We bespreken achtereenvolgens:
  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • combidruggebruik;
  • problematisch gebruik;
  • ziekte- en sterftecijfers;
  • de hulpvraag bij alcoholgebruikers;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens van politie en justitie;
  • de beschikbaarheid van alcohol.
Het document ‘achtergrond bij de factsheets‘ geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers.