Skip to main content

Dossier Gamen

  | Dossier · Gamen
In dit dossier bundelt VAD de stand van zaken van wetenschappelijke literatuur anno 2017 over gamen en meer bepaald problematisch gamen. Aan bod komt onder andere: wat is gamen, de evolutie van games, wat maakt gamen zo aantrekkelijk, de effecten van games met zijn voor- en nadelen, problematisch gamen en bijhorende risico- en beschermende factoren, prevalentiecijfers, de classificatie binnen DSM en ICD, preventie van problematisch gamen, vroeginterventie, hulpverlening aan problematische gamers, … De meest recente cijfers over gamen en een synthese van de belangrijkste actuele aspecten van gamen vind je in de gerelateerde materialen of op de themapagina gamen.