Skip to main content

Hulpverlening aan problematische gamers. Wegwijzer

Hulpverleners merken steeds vaker dat cliënten problemen ondervinden met het spelen van games. Zij melden zich hiervoor aan of dit wordt opgemerkt in de schaduw van een andere (psychische) problematiek. Deze werkwijzer biedt hulpverleners een leidraad voor de specifieke behandeling van problematisch gamen. Het bevat methodieken die dicht aanleunen bij interventies en strategieën voor de behandeling van middelgebonden stoornissen. Hulpverleners vinden er handvatten die helpen om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van gamers en de specificiteit van het klinische beeld met zijn unieke karakteristieken. Dit praktische werkboek veronderstelt een basiskennis van het hulpverleningsproces en over verslaving in het bijzonder. Bij één van de oefeningen hoort het Excel-bestand ‘Inventarisatie gamen en andere activiteiten’. Je kan deze spreadsheet ook downloaden.

Online cursus ‘Motiverende gespreksvoering’

We raden aan om bij de methodieken in dit materiaal een motiverende gespreksstijl in te zetten. Je kan met de principes van Motiverende Gespreksvoering kennismaken via een online cursus. Je kan deze cursus volgen op het VAD-vormingsplatform. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.