Skip to main content
De wetenschappelijke literatuur over middelengebruik en verkeer. Het dossier bevat vijf hoofdstukken:
  • In hoofdstuk 1 en 2 beschrijven we de invloed van verschillende middelen (opgedeeld in alcohol, illegale drugs en psychoactieve medicatie) op de rijvaardigheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de invloed op de bestuurder en de invloed op ongevallen.
  • In hoofdstuk 3 bekijken we welke demografische en beïnvloedende factoren hierin een rol spelen.
  • In hoofdstuk 4 vind je informatie over de wetgeving omtrent rijden onder invloed, met inbegrip van procedures, strafbaarstelling en de controle op bestraffing.
  • Tot slot staan we in hoofdstuk 5 kort stil bij de rijgeschiktheid bij het gebruik van alcohol, andere drugs en psychoactieve medicatie.