Skip to main content

Materialen en methodieken

Deze catalogus bevat al het VAD-materiaal over alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Er is zowel materiaal voor professionals, als informerend en sensibiliserend materiaal op maat van jongeren, ouders, partners en kinderen van gebruikers, …

Gevonden aantal resultaten: 26

Gebruik methodieken en materialen op deze site

De methodieken en materialen van VAD zijn wetenschappelijk onderbouwd en met de grootste zorg gemaakt. VAD streeft ernaar deze informatie actueel, relevant, correct en volledig te houden. VAD stelt deze methodieken en materialen vrij beschikbaar voor gebruik door derden, mits behoud van visie en doelstellingen, mits er geen financiële winst mee beoogd wordt en mits duidelijke bronvermelding: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (www.vad.be). VAD is niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de adaptatie van zijn methodieken of materialen door derden in functie van andere doeleinden anders dan deze van VAD.

Om het gebruik van de methodieken en materialen te faciliteren, zorgt VAD voor een divers ondersteuningsaanbod. Dit aanbod staat mee garant voor kwaliteitsvol en evidence-based werken. Op regionaal vlak gebeurt de ondersteuning van intermediairs in verschillende settings in nauwe samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk TAD. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.