Skip to main content

Draaiboek: een beleid rond middelengebruik, gamen en gokken bij mensen met een verstandelijke beperking

 
Dit draaiboek biedt concrete handvatten om effectief en beleidsmatig te werken rond alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken. Het draaiboek is bedoeld voor voorzieningen in de zorg voor mensen met een handicap die werken met cliënten met een verstandelijke beperking. Met een alcohol- en drugbeleid werken jullie proactief en anticiperen jullie op mogelijke probleemsituaties. Een alcohol- en drugbeleid biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. In dit draaiboek lees je over de specificiteit van middelengebruik, gamen en gokken blij cliënten met een verstandelijke beperking. Je krijgt informatie over de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid en hoe je te werk kan gaan om zo’n beleid uit te werken. De verschillende stappen worden beschreven, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de evaluatie van het ingevoerde beleid. Per stap vind je concrete handvatten, methodieken, praktijkvoorbeelden en tips om een aanpak uit te werken op maat van jullie dienst, cliënten én begeleiders.