Skip to main content
Om aan alcohol- en drugpreventie te doen op een manier die zoveel mogelijk effect heeft, is je aanpak van belang. In dit filmpje leer je de do’s en don’ts om maximaal resultaat te bereiken.
In dit filmpje ontdek je wat de ingrediënten zijn die een succes kunnen maken van preventie in jouw organisatie, werking, stad of gemeente. Preventie is namelijk geen éénmalige actie, maar een aanpak op lange termijn en omvat een combinatie van acties die zich in de eerste plaats richten op:
  1.  de omgeving
  2.  de verschillende sleutelfiguren binnen deze omgeving
  3.  het individu
Kies steeds voor een aanpak waarvan geweten is dat die werkt, op maat van de doelgroep. Daarvoor kan je beroep doen op de preventiewetenschap. Al deze initiatieven hebben een plaats in jullie alcohol- en drugbeleid.

Aan de slag

Wanneer je aan alcohol- en drugpreventie wil doen, is het belangrijk dat de neuzen binnen jouw organisatie, werking, stad of gemeente in dezelfde richting staan. Dit filmpje kan je ondersteunen om dit te bereiken. Heb je extra ondersteuning nodig of wil je informatie? Je kan je laten bijstaan door een preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs uit jouw regio. Zo een preventiewerker werkt als een neutrale procesbegeleider en levert expertise over het thema. Doorheen het proces kan een preventiewerker ook inleidende of verdiepende vormingen geven. Zoek de preventiewerker uit jouw regio op in onze doorverwijsgids, en contacteer hem of haar met je vraag.