Skip to main content

Een alcohol- en drugbeleid in opvangcentra voor asielzoekers

Een pakket met een draaiboek voor het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid in opvangstructuren voor asielzoekers én een toolkit met educatieve – en begeleidingsmethodieken. Dit pakket bevat:
  • Een draaiboek waarmee Opvangcentra (OC) en lokale opvanginitiatieven (LOI) een drugbeleid kunnen uitwerken. Zo’n beleid biedt een kader om met het team proactief problemen te vermijden, te anticiperen op mogelijke probleemsituaties en problemen aan te pakken als ze zich voordoen.
  • Een toolkit met educatieve en begeleidingsmethodieken voor begeleiders van asielzoekers in het kader van de preventie en begeleiding van alcohol- en drugproblemen.
    • De toolkit volgt een stapsgewijze benadering in de één-op-één begeleiding van bewoners die alcohol of drugs gebruiken, vertrekkend van het herkennen van signalen van alcohol- of druggebruik, het bespreekbaar maken met de bewoner, het inschatten van de risico’s, tot het werken aan verandering of doorverwijzen naar externe alcohol- en drughulpverlening. Methodieken zoals Levenslijn, Voor- en nadelenbalans, MMM-inschatting of Trappenvraag ondersteunen de communicatie tussen asielzoeker en begeleider.
    • Daarnaast zijn er enkele educatieve methodieken die de begeleiders kunnen helpen bij het sensibiliseren van hun bewoners. Methodieken zoals meertalige folders, een workshop affiches, een infosessie of een spel kunnen op elk moment gebruikt worden, om de bewoners te informeren en het thema alcohol en drugs openlijk bespreekbaar te maken. Voor de infosessie voor volwassenen kan je ook de PowerPointPresentatie downloaden.

Online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’

Wil je je daarnaast – meer in het algemeen – verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus ‘Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie’ volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.