Skip to main content

Factsheet trends alcohol

  | Factsheet · Alcohol
Uit verschillende databanken en onderzoeken, verzamelden we de belangrijkste trends in cijfergegevens over alcohol in Vlaanderen en België de afgelopen 20 tot 50 jaar. De tijdsperiode waarbinnen trends worden bekeken is niet altijd dezelfde omdat per databron de jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, verschillen. We bespreken achtereenvolgens:
  • Het gebruik bij verschillende groepen;
  • Combidruggebruik;
  • Problematisch gebruik;
  • Ziekte- en sterftecijfers;
  • De hulpvraag bij gebruikers van alcohol;
  • Gegevens over verkeer;
  • Gegevens van politie en justitie;
  • De beschikbaarheid van alcohol.