Skip to main content

Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?

Deze leidraad en inspiratiebox ondersteunt hulpverleners in het welzijnswerk (zoals CAW, OCMW, …) en de geestelijke gezondheidszorg (zoals beschut wonen, CGG, eerstelijnspsychologen, mobiele team, PAAZ, …) die met volwassen cliënten in gesprek willen gaan over hun middelengebruik, game- of gokgedrag. Je vindt er tal van gespreksmethodieken, zowel om het middelengebruik, gamen of gokken bespreekbaar te maken en in te schatten, als om motivatie te versterken en verandering te ondersteunen. Deze leidraad bestaat uit 4 delen:
  • Het eerste deel zet het belang van een gedeelde visie op en aanpak van middelengebruik, gamen en gokken in de organisatie in de kijker.
  • In het tweede deel stellen we een stapsgewijze aanpak bij (mogelijk) problematisch middelengebruik, gamen of gokken voor: opmerken; aankaarten en inschatten van de ernst; versterken van de motivatie en ondersteunen van de verandering.
  • In het derde deel vind je meer informatie over een motiverende gespreksstijl in een aantal concrete tips. Als je deze gespreksstijl toepast, vergroot je de kans dat de cliënt open staat voor wat je aanbrengt en dat zijn motivatie om te veranderen sterker wordt.
  • Het vierde en grootste deel is de inspiratiebox die een schat aan methodieken bevat. Deze zijn ingedeeld volgens de verschillende stappen van het begeleidingstraject. Dit geeft hulpverleners de vrijheid om die methodieken te kiezen die het best passen bij hun eigen manier van werken, bij hun cliënt en bij de stap in het begeleidingstraject waarin ze zich bevinden.
Deze leidraad is een interactief plukboek waaruit jij die dingen haalt die voor jou of voor je cliënt relevant zijn. Je hoeft dit document dus niet van A tot Z door te nemen. Daarom is de leidraad vormgegeven als een handige interactieve pdf waarin je snel kan doorklikken naar de informatie die jij zoekt.

Online cursus ‘Motiverende gespreksvoering’

De methodieken in deze leidraad volgen de principes van de Motiverende Gespreksvoering. Deze gespreksstijl is ook het onderwerp van de online cursus ‘Motiverende gespreksvoering’. Je kan deze cursus volgen op het VAD-vormingsplatform. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo. Ontdek hier deze online cursus.