Skip to main content
Sommige jongeren (12-18 jaar) lopen een groter risico op problemen met middelengebruik dan anderen. ‘Iedereen drinkt, iedereen blowt?’ is een methodiek voor kortadvies, gestoeld op het principe van normatieve feedback, om met deze jongeren individueel preventief te werken rond alcohol en/of cannabis in het CLB, de bijzondere jeugdzorg of andere jeugdhulp. De handleidingen kunnen gedownload worden op de startpagina, verder leidt de tool begeleider en jongere stap per stap door het gesprek. De cijfergegevens in de tool komen uit de leerlingenbevraging van schooljaar 2018-2019.